h

Campagne raadsverkiezingen 2002

Hier vind je het verkiezingsnieuws van de Helmondse SP. Maart 2002 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook geven we hier aandacht aan opmerkelijke andere gebeurtenissen in de Helmondse politiek.

Je kunt ons affiche downloaden als pdf.bestand.

De brandweerwagen wordt ingezet!
 

In de wijk en in de carnavalsoptocht...
 

www.gerklaus.nl Onze lijsttrekker Ger Klaus begint een eigen website. Op een prikkelende wijze, met een kwinkslag maar ook serieus, volgt hij daar het nieuws. Klik op www.gerklaus.nl.  (update: de site is in 2012 opgeheven)
 

SP-trein door Helmond

Het is traditie dat de partijen zich presenteren op de Helmondse markt. De SP is prominent aanwezig.
 

WAO-waarzegger bij sociale dienst

dinsdag 26 februari 2002
HELMOND - Door in zijn glazen bol te kijken voorspelt de WAO-waarzegger bij de Helmondse sociale dienst hoelang uitkeringsgerechtigden al of niet arbeidsongeschikt zijn.

Bij nader inzien blijkt het om een vermomde SP'er te gaan. Hij stelt op ludieke wijze de plannen met de WAO aan de kaak.

Eigenlijk is het helemaal niet om te lachen. De WAO en daarmee de mensen die afhankelijk zijn van deze wet, ligt zwaar onder vuur.

Als de plannen doorgaan zal een belangrijk deel van de rekening op het bordje komen van de gemeenten. Immers wie minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard zal in de toekomst geen beroep meer kunnen doen op de WAO. En dus vroeg of laat terecht komen bij de sociale dienst.

Daarom biedt de Helmondse SP wethouder Prinsen van sociale zaken een petitie aan. Met het dringende verzoek om een kritisch tegengeluid te laten horen tegen deze onzalige plannen. Die alleen maar op papier een hoop WAO'ers laten verdwijnen.

Meer achtergrondinformatie: klik hier.

U bent hier