h

De nummering van de kandidatenlijsten

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel I 14, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing één of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

 

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1

Christen Democratisch Appèl (CDA) 5624

2

Soc.Dem.Helmond/
Ondernemend Helmond
5247

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 4489

4

HELMONDSE BELANGEN/Leefbaar Helmond 4102

5

VVD 3753

6

Helmondse Senioren Partij 2283

7

SP (Socialistische Partij) 2267

8

Helmond Aktief 1385

9

GroenLinks 1062

10

Democraten 66 (D66) 903

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de overige lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

 

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

11

HELDER HELMOND

12

Liberaal Helmond

 

 

U bent hier