h

Enquête Mierlo-Hout

De SP wil graag goed geïnformeerd zijn over wat er leeft in de stad en doet daarom geregeld buurtonderzoek aan de deur. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om de papieren enquête in te vullen of af te geven dan kunt u deze online enquête invullen. De SP hanteert een privacyreglement; wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt. De velden met een rood sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.

 
1 Start 2 Voltooid
Maak een keuze: 0-1 jaar, 2-5 jaar, 10+ jaar.
Maak een keuze: prima, kan beter, slecht, anders, nl: ...
Geef aan waarover u ontevreden bent met betrekking tot het groenonderhoud.
Maak een keuze: voldoende, te weinig, te weinig variatie, anders, nl: ...
Geef aan waarover u ontevreden bent met betrekking tot de speelvoorzieningen.
Maak een keuze: ja, nee. Indien nee, kunt u dan uitleggen wat u niet veilig vindt?
Maak een keuze: ja, nee. Bij nee kunt u dan aangeven waardoor het gevoel van onveiligheid komt?
Geef aan waardoor u een gevoel van onveiligheid ervaart.
Maak een keuze: ja, nee.
Maak een keuze: ja, nee. Bij nee Geef kort toelichting.
Geef een korte toelichting in bij deze vraag.
Maak een keuze: ja, nee. Geef een korte toelichting.
Geef een korte toelichting.
Maak een keuze: ja, nee.
Geef hier een toelichting.
Maak een keuze: ja, nee.
Maak een keuze: ja, nee.
Geef aan wat u veranderd wilt zien in uw wijk en/of buurt.
Geef aan waar u tevreden over bent in uw buurt en stad.
Geef aan waar u ontevreden over bent in uw buurt en stad.
Geef aan of u op de hoogte gehouden wilt worden van de enqueteresultaten.
Voer uw naam in.
Voer hier uw e-mailadres in.
Voer hier uw adres om de nieuwsbrief te ontvangen. Deze wordt dan aan de deur afgegeven.
Geef aan of u (1x per maand) op de hoogte gehouden wilt worden met betrekking tot de activiteiten van de SP Helmond.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier