h

Installatie van de nieuwe raad

 

De nieuwe raadsleden moeten hun benoeming schriftelijk aanvaarden. Tegelijk moeten zij een verklaring overleggen, waarin alle openbare betrekkingen staan die men bekleedt.

De raad, in oude samenstelling, moet op 25 maart de beslissing over toelating “onverwijld” nemen. In deze bijeenkomst wordt een commissie benoemd voor het onderzoeken van de geloofsbrieven. De geloofsbrieven bestaan met name uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming, de verklaring over openbare betrekkingen en het bewijs dat men is ingeschreven in de basisadministratie van Helmond. Na onderzoek rapporteert de commissie aan de raad, waarop de raad beslist over toelating.

De zittingsperiode van de nieuwe raad begint op de achtste dag na de stemming, dus op 27 maart. In deze vergadering moeten de leden de eed of verklaring en belofte afleggen.

 

U bent hier