h

Leden kiezen bestuur en bespreken Europa

Op vrijdag 7 december in wijkhuis de Fonkel hield de afdeling een goed bezochte ledenvergadering. Op de agenda: kiezen van  het bestuur en bespreking van het programma voor de Europese verkiezingen.

Foto: SP

Els Lemmen, Hikmet Terzioglu, Ger Klaus en Irma Koopman worden voorgedragen als kandidaat. Allen zijn zittende bestuursleden. Irma Koopman werd op de vorige ledenvergadering gekozen als waarnemend voorzitter. Hans van Gemert is automatisch bestuurslid in zijn hoedanigheid als fractievoorzitter. Martijn Bax stelde zich niet meer verkiesbaar. Zijn functie als medewerker van de SP-fractie in het Europese parlement is om praktische redenen niet goed te combineren met het bestuurslidmaatschap. De leden konden zich goed vinden in de voordracht en gingen met een ruime meerderheid akkoord. Irma Koopman is daarmee definitief afdelingsvoorzitter.

De bespreking van het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen werd geleid door Martijn Bax. Per hoofdstuk werd het programma besproken. De SP is erg kritisch op het Europese beleid. De SP wil graag samenwerken in Europa, maar onze democratie en verzorgingsstaat niet offeren op het Brusselse offerblok. Aldus de rode draad in het stuk dat afhankelijk van de binnengekomen reacties aangepast kan worden. De aangepaste versie wordt besproken op een extra ledenvergadering.

Helmond 7 december 2018

Informatie over de vorige ledenvergadering

U bent hier