h

Ledenvergadering stemt in met kandidatenlijst en maakt afspraak over programma

20 december 2001: ledenvergadering stemt in met kandidatenlijst en maakt afspraak over programma.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de lijst op te stellen in goed onderling overleg, licht afdelingsvoorzitter Hans Verbakel toe. 'Er is gesproken met méér dan veertig leden waaronder alle leden die bij de vorige verkiezingen op de lijst stonden.' Van de dertig kandidaten bij de vorige verkiezingen zijn er eenentwintig nu opnieuw terug te vinden op de lijst.

Hans Verbakel: 'Belangrijke criteria die we als bestuur hebben aangehouden bij het opstellen van de lijst zijn: bereidheid om de armen uit de mouwen te steken en loyalititeit.'

Al erg vroeg is iedereen gepolst op zijn of haar belangstelling om hoog op de lijst te staan en dus een serieuze kans te maken om in de raad gekozen te worden. Hierop meldden zich tien leden. Die hebben vervolgens een 'kennismakings-cursus' gevolgd om een indruk te krijgen van het raadswerk. Negen van deze tien leden prijken nu op de lijst.

De eerste drie op de lijst zijn zittende raadsleden. Verbakel: 'Maar we gáán voor vijf zetels. Zo willen we de opgebouwde ervaring veilig stellen en tegelijkertijd nieuw bloed binnenhalen.'

Op de ledenvergadering is ook het concept-programma besproken. Het bestuur is gemachtigd om na goed overleg naar aanleiding van de binnengekomen reacties de definitieve versie vast te stellen.

Klik hier om het als pdf-document te downloaden.

Op- of aanmerkingen? Stuur een reactie naar helmond@sp.nl. Graag vóór 1 januari.

U bent hier