h

Programma 2006-2010

Ons programma heet Sociaal is beter. Je kunt het hier downloaden.

 

Samenvatting

1. Het volkshuisvestingsbeleid moet socialer Helmond telt ruim 6.000 woningzoekenden, daarom verdient betaalbare woningbouw veel meer steun.

2. Gas terug met het centrumbeleid Het centrumplan is een maatje te groot, want zó erg zijn de problemen met het centrum niet. Het centrumplan trekt een te zware wissel op de schaarse gemeentecenten. Dat gaat ten koste van andere belangrijkere zaken.

3. Meer aandacht en geld voor sociaal beleid Met veel Helmonders gaat het goed, maar met veel te veel anderen gaat het niet goed. Velen zijn op een of andere manier aangewezen op de gemeente of op voorzieningen die afhankelijk zijn van de gemeente. Dat kan variëren van financiële ondersteuning tot en met gehandicaptenvoorzieningen. Dat verdient meer aandacht en ook meer geld.

Heeft het beleid van de afgelopen jaren dan helemaal geen succes opgeleverd? Helmond doet het toch goed met fraaie nieuwe wijken als Brandevoort en Suytkade? En er wordt nu toch volop nieuwbouw gepleegd in Helmond West en de binnenstad? Zeker, maar daarmee is onze kritiek nog niet van tafel.

In ons verkiezingsprogramma besteden we de meeste aandacht aan de hiervoor genoemde 3 punten. We hebben een indeling in 7 beleidsterreinen gemaakt en we geven in 25 punten aan hoe wij denken dat het beter moet en kan in onze gemeente.

U bent hier