h

Verkiezingsprogramma SP Helmond 2014 - 2018

Voor de verandering! SP

De economische crisis brengt veel onzekerheid. Het landelijke rechtse bezuinigingsbeleid biedt geen oplossing. Integendeel, het verergert de crisis juist. Resultaat: nog meer onzekerheid. Veel mensen maken zich dan ook grote zorgen.

Het bezuinigingsbeleid treft ook de gemeente. Hoe dat werkt? Heel eenvoudig: voor een deel draait de landelijke overheid gewoon de geldkraan richting de gemeente dicht. Daarnaast worden allerlei taken bij de gemeente over de schutting gekieperd zonder daarbij voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen.

Te vaak stelt de gemeente zich op als klakkeloos doorgeefluik van landelijke bezuinigingen. Denk aan het sluiten van wijkhuizen en bibliotheekfilialen, de invoering van een eigen bijdrage voor hulpmiddelen als een scootmobiel en de verschraling van de thuiszorg. Een beroep doen op thuiszorg wordt steeds moeilijker. De buurvrouw en familie moeten maar extra bijspringen ook al lopen die al op hun tenen. Alsof je er voor kiest om gehandicapt te zijn of afhankelijk te worden van anderen! Wie zijn baan in de thuiszorg kwijtraakt en in de bijstand belandt maakt kans om voor die uitkering hetzelfde werk te moeten doen. Het minimumloon vindt men ouderwets en is voor bepaalde groepen werknemers feitelijk afgeschaft.

Lokaal hebben we het landelijk beleid niet in de hand. Maar we kunnen wel meer tegengas geven en een stevig ander geluid laten horen. Helmond was niet verplicht om voorop te lopen toen het kabinet een proef wilde doen met het afschaffen van het minimumloon voor groepen werknemers. Evenmin hoefde Helmond voorop te lopen met het verschralen van de thuiszorg.

Als andere keuzes worden gemaakt dan kan het beter. Wij laten ons daarbij leiden door solidariteit, de menselijke maat en vertrouwen. Daar past niet bij dat er bergen geld gaan naar een absurd prestigieus centrum, een amusementshal die niemand wil en een vakantiepark waar geen vraag naar is, terwijl dat geld hard nodig is voor andere zaken. Dit is ook niet realistisch: het komt allemaal niet voor niets nauwelijks van de grond. Daarom is het tijd voor verandering. Tijd om de dingen in Helmond anders te gaan doen.

We stoppen met kansloze projecten zoals het centrumplan dat ten koste gaat van de bestaande voorzieningen in de stad.

We kijken meer naar de mensen en passen maatwerk toe. De menselijke maat moet weer terugkomen in de zorg, bij re-integratie naar de werkvloer en bij hulpverleningsinstanties.

We stellen de wijken centraal en zorgen dat mensen in hun buurt alle nodige voorzieningen hebben.

Vandaar ook de titel van dit verkiezingsprogramma. De SP wil werk maken van deze verandering die nodig is voor Helmond. Maar de titel is ook een uitnodiging. Mocht u in het verleden anders gestemd hebben en u nu aangesproken voelen door dit programma, dan nodigen wij u van harte uit om ‘voor de verandering’ op de SP te stemmen!

Erik de Vries

Lijsttrekker

 

Het verkiezingsprogramma (pdf-bestand)

 

U bent hier