h

Voortgang collegeonderhandelingen: e-mailbericht aan de Helmonds SP-leden

Zaterdagavond 29 maart is onderstaand e-mailbericht verstuurd aan de Helmondse SP-leden.

Beste SP’ers,

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan onze campagne. Campagnevoeren is oogsten en we hebben geoogst! We zijn de grootste partij van de stad geworden!

Toegegeven, ook het CDA heeft zes zetels net als wij, maar wij hebben net iets meer stemmen gekregen.

Doordat wij de grootste zijn, ligt de bal voor de collegeonderhandelingen bij ons. Al de vrijdag na verkiezingsdag zijn we gestart met de gesprekken met de andere partijen. De onderhandelaars namens onze partij zijn Nathalie van der Zanden en ondergetekende.

De versnippering is behoorlijk groot. Er zijn tien partijen in de raad gekozen. Om een college van B en W te kunnen vormen dat de steun heeft van de meerderheid van de gemeenteraad zijn altijd tenminste vier partijen nodig. En dan nog is het maar een krappe meerderheid. Daarom is een vijfde partij gewenst.

Inmiddels is een eerste stap gezet. De zogeheten informatiefase is afgerond. Nu is bekend welke partijen samen gaan onderzoeken of zij tot een werkbare coalitie kunnen komen. Vrijdag heb ik hierover een verklaring uitgeven. Die is terug te vinden op onze website:

http://helmond.sp.nl/

Onder de rubriek ‘verkiezingen’ is meer informatie te vinden over de raadsverkiezingen.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte zo gauw er belangrijke vervolgstappen zijn gezet.

Met vriendelijke groet,

Erik de Vries

fractievoorzitter SP

U bent hier