h

Erik de Vries


"De afgelopen vier jaar had ik de eer om wethouder te mogen zijn namens de SP. We werden bij de verkiezingen van 2014 de grootste partij van Helmond, met vier(!) stemmen meer dan het CDA. Kom bij mij dus niet meer aan met het verhaal: ‘mijn stem maakt toch geen verschil’. Je ziet dat het verschil erg klein is en iedere stem wel degelijk telt. Want doordat de SP de grootste is geworden durf ik wel te stellen dat we de stad een stuk socialer hebben kunnen maken!

Ik had toen ik begon als wethouder drie hoofddoelen voor ogen, die zeker gehaald moesten worden deze periode: een socialere stad, een stabiel stadsbestuur en weg met de megalomane projecten.

  • Helmond is met de SP in het stadsbestuur zeker socialer geworden. We hebben een belangrijk punt gemaakt van armoedebestrijding. Daar hebben we 1 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. En ik ben er trots op dat we, ondanks de lastige decentralisaties, in Helmond de zorg overeind hebben kunnen houden. Maar het kan altijd nog beter. Daarom willen we de eigen bijdrage afschaffen en de draagkrachtnorm verhogen van 120% naar 130% van het minimumloon. We hebben daarbij speciale aandacht voor kinderen. Een kind hoort niet in armoede op te groeien. Sterker: ik vind dat kinderen armoede alleen uit geschiedenisboekjes moeten kennen!
  • Een stabiel stadsbestuur zonder gedoe stond ook hoog op mijn lijstje. Zeker met de perikelen van de periode hiervoor nog scherp op het netvlies. Ondanks de verschillen tussen de partijen in de coalitie zijn de verhoudingen in het college en in de raad altijd goed gebleven en zijn we altijd goed blijven samenwerken. Daar ben ik heel blij om.
  • Het oude centrumplan en de Ruit zijn in deze coalitieperiode definitief naar de prullenbak verwezen. Daarmee verdwenen twee megalomane projecten uit de stad. Dat is precies wat ik wilde. Terug naar de menselijke maat, terug naar normale proporties. Geen sloop van De Waart voor lege winkels en geen grootschalig wegproject waar Helmond alleen de lasten en niet de lusten van zou krijgen.

Terugkijkend kan ik tevreden concluderen dat we deze doelen hebben gehaald, net als veel andere punten uit ons verkiezingsprogramma. Daarom ga ik deze verkiezingen met vertrouwen tegemoet en sta ik klaar om met de SP na 21 maart de stad nóg socialer, mooier en beter te maken!”

U bent hier