h

Over afdeling Helmond

SP-afdelingen zijn vrijwilligersorganisaties die draaien op de inzet van actieve leden en die geleid worden door een bestuur dat wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Afdeling Helmond is opgericht bij de oprichting van de SP in 1972. Op dit moment tellen we in Helmond ruim 200 leden. In de omliggende gemeenten die onder afdeling Helmond vallen (Geldrop-Mierlo, Deurne, Someren, Asten en Laarbeek) tellen we zo'n 245 leden. 

Foto: SP

Het afdelingsbestuur zorgt voor een onderlinge taakverdeling. De voorzitter en organisatiesecretaris worden in functie gekozen. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Zie ook bestuur.

De afdeling beschikt over een eigen pand dat dient als kantoor- en vergaderruimte.

Actief betrokken Veel leden zijn op één of andere manier betrokken bij het werk van de afdeling. Ze helpen bij de verspreiding van de Tribune (het ledenblad van de SP), werken mee aan campagnes, assisteren bij het werk op het partijkantoor of staan de afdeling bij met adviezen en informatie op een terrein waarin zij gespecialiseerd zijn. Méér hulp is altijd welkom. Het brede terrein waarop de SP actief is, maakt het voor vrijwel iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen.

Grootste Met ruim 200 leden is de SP in ledental de grootste partij van Helmond.

U bent hier