h

Formulier melden achterstallig onderhoud

Veel (sociale) huurwoningen in Helmond hebben dusdanig slecht
onderhoud dat daardoor het energielabel D, E, F of zelfs G is. Daardoor stijgen voor deze bewoners de kosten voor energie meer.

 

Als u last heeft van slecht onderhoud geeft u het hier dan door.

 
1 Start 2 Voltooid
Geef uw naam op. Dit veld is niet verplicht.
Geef uw straat huisnummer en postcode op. Dit is een verplicht veld.
Geef uw telefoonnummer op. Dit veld is niet verplicht.
Geef aan of u in een (sociale huurwoning woont.
Geef aan bij welke woningcorporatie u uw woning huurt.
Geef aan of u tevreden bent over het woningonderhoud van uw corporatie.
Als u tevreden bent over het woningonderhoud, geef dan een beschrijving over waarom u tevreden bent.
Geef aan waarover u ontevreden bent met betrekking tot het woningonderhoud.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier