h

Hans van Gemert


"In diezelfde staking heb ik een van de mede oprichters van de SP, de eerste 200 gulden zien overhandigen aan een slepersfamilie omdat er geen inkomen was. Een hele tijd later ben ik in contact gekomen met de toen nog heel jonge SP-afdeling Helmond. Het was in die tijd gebruikelijk om met de Tribune, het blad van de SP, aan huis te komen, ook in Gemert waar ik woonde. Voor 1 gulden kon je die Tribune kopen.

Sinds juli 2017 wonen wij in Helmond. Samen met mijn vrouw Karin was het  toch wel wennen. Wij komen uit de buurgemeente Gemert-Bakel en het dorpse leven is anders dan in de stad. In het begin moest je echt wennen aan stoplichten, bruggen, de trein, allemaal van die zaken die je in een dorp als Gemert-Bakel niet gewend bent. Maar dit zijn praktische zaken waar je snel aan gewoon bent, vooral als je je nieuwe huisje moet opknappen.

Ik heb 44 jaar als hijskraan machinist de kost verdient en bijna de helft van die tijd voor een bedrijf uit Helmond  gewerkt, en dus een groot deel van Helmond groeistad zien ontstaan. Nu zoveel jaren later krijg je te zien wat het is geworden. Voor een deel positief, maar ook zaken die zijn achter gebleven. 

Vooral de Helmonder die niet van die groei heeft gekregen wat hij verdient. Veel gezinnen leven nu op de rand van het bestaansminimum. Zij kunnen niet hun kinderen geven wat hen toe komt. Kunnen zelf niet het leven leiden wat hen toekomt door het beleid van vele jaren rechtse politiek. Ik ben dan niet de gewortelde Helmonder, nog niet, maar wel een gewortelde SP'er. Ruim 35 jaar mee geholpen aan waar de SP nu staat. En laten we eerlijk zijn, ook in Helmond is de laatste 4 jaar toch heel veel veranderd mede door de SP. De SP heeft bewezen te kunnen besturen en vooral een betrouwbare coalitiegenoot te zijn. Aanpakken, praten met de mensen, de menselijke maat voorop stellen in plaats van het geld. Zaken benoemen en uitvoeren, en zo hoort dat.

In mijn huidige werk als opleider/docent kom ik wel vaak mensen tegen die tegenslag na tegenslag hebben meegemaakt, veroorzaak door het systeem waar ze in zitten. Gestuurd door de instanties, met op zak een voucher en vechtend voor een laatste kans op een betaalde baan. Mensen net als U en ik, die recht hebben op een inkomen, onderdak, en zorg. Maar op een of ander manier, vaak veroorzaakt door de grillen van de arbeidsmarkt komen zij niet daar, waar ze recht op hebben. Dat ze 1 , 2 of 3 baantjes moeten aannemen, die samen amper een redelijk inkomen brengen. Dus het gezegde... arbeid loont…  is niet altijd op zijn plaats. Deze mensen stellen vaak de vraag van waarom?…. en hoe moet het nu verder? Voor deze groep mensen die niet zogenaamd het geluk van de welvaart kunnen proeven wil  ik, maar vooral de SP Helmond zich in zetten. Samen mensen helpen om ook een fatsoenlijk leven te leiden. Diezelfde mensen moeten zich realiseren dat ze op 21 maart een keuze kunnen maken voor hun toekomst. Kiezen voor de SP is kiezen dat je geholpen word en zo voorkomen dat het geld wat er is, niet naar mensen gaat die het al goed hebben. Op een manier van eerlijk delen en samen werken met iedereen in de stad Helmond, maar ook daarbuiten, zorgen dat we een sociale gemeenschap opbouwen en dat doe je...VOOR ELKAAR."

U bent hier