h

Helmond en Europa

Helmond en Europa lijken geen gelukkig stel. Meer dan 70% van de Helmondse stemgerechtigden is thuisgebleven bij de Europese verkiezingen. Om precies te zijn: de opkomst bedroeg 28,1%. De landelijk gemiddelde opkomst was 36,6%.

Tussen sommige Helmondse wijken zijn grote verschillen in opkomst. Die is met 15,47% het laagst in stembureau De Terp (Helmond Noord). Het hoogst is de opkomst in stembureau Wilhelminaschool (Oranjebuurt), namelijk 57,32%. In de Oranjebuurt zijn bijna vier keer meer mensen gaan stemmen!

De stembureaus met een bovengemiddeld hoge opkomst bevinden zich in drie wijken: Stiphout, Brandevoort en Dierdonk. Het gaat om acht van de in totaal 36 stembureaus.

Stiphout, Brandevoort en Dierdonk zijn ook de wijken met gemiddeld meer hoge inkomens. Volgens gemeentelijke cijfers bedraagt het "gestandaardiseerd huishoudinkomen” in de Oranjebuurt 32.300 euro per jaar. In Helmond Noord ligt dat bijna de helft lager: 17.700 euro. Conclusie: de hogere inkomensgroepen gaan veel vaker stemmen.

Mensen met hogere inkomens doen nog iets anders. Ze stemmen VVD. Niet allemaal, maar wel veel. Op Dierdonk scoorde de VVD 33%. In een deel van de Oranjebuurt (sociëteit Gezelligheid ) scoorde de VVD nog hoger: 44%. In combinatie met een hoge opkomst tikt dat flink aan. In totaal behaalde de VVD in Stiphout, Brandevoort en Dierdonk 2352 stemmen. Dat is meer dan de helft van alle stemmen die de VVD in Helmond behaalde (4301), terwijl het maar om acht van de 36 stembureaus gaat.

Opmerkelijk: terwijl de VVD landelijk verliest, wint de partij in Helmond. Ze kwam zelfs als winnaar uit de bus. Wat is er aan de hand? Hier speelt het Toine Manders-effect. De in Stiphout geboren VVD’er, derde op de lijst, voerde een stevige voorkeurscampagne en behaalde maar liefst 3445 stemmen op zijn naam, 80% van de VVD-stemmen.

Ook het CDA haalt bovengemiddeld stemmen binnen in de genoemde drie wijken. Het gaat om 36% van alle Helmondse CDA-stemmen. In aantallen: 1012 van de 2786. Het verlies van het CDA in Helmond, van 21,1% bij de vorige Europese verkiezingen naar nu 15,5%, ligt in lijn met het landelijke verlies.

Allergrootste verliezer is de PvdA. De partij krijgt landelijk harde klappen, maar in Helmond gaat het om mokerslagen. Landelijk halveert de partij, in Helmond levert ze bijna tweederde in. De partij daalt van 24% naar 9,1%.

De PVV van Geert Wilders doet het in Helmond erg goed. Behaalde de partij landelijk gemiddeld 16,9% van de stemmen, in Helmond nóg meer: 21,3%. Dat zijn 3837 stemmen. Een groot deel daarvan (45%) was een voorkeurstem voor Geert Wilders die als lijstduwer op de lijst stond. De PVV scoorde het beste in de wijk met de laagste opkomst: stembureau De Terp (Helmond Noord ). De partij sleepte er 38% van de stemmen in de wacht.

Tot slot de SP. Vergeleken met de vorige Europese verkiezingen heeft de partij zich gehandhaafd. Vorige keer haalde de SP 10,5%, deze keer 10,6%. In flink wat stembureaus lag dat percentage overigens fors hoger. In de binnenstad (wijkhuis de Fonkel), Helmond Oost (wijkhuis de Lier) en Rijpelberg (school Zevensprong) behaalde de partij 18% van de stemmen. In nog dertien andere stembureaus werden percentages behaald van 14% en hoger. Al bij al goede uitslagen, maar het SP-gemiddelde wordt omlaag getrokken door de veel lagere uitslagen in Stiphout, Brandevoort en Dierdonk. Niet toevallig de wijken waar de VVD zo goed scoort.

 

Lage opkomst is signaal

Heel veel mensen hebben niks met "Europa". Hoe anders is de extreem lage opkomst te verklaren?

De SP heeft zich redelijk gehandhaafd. Maar de partij heeft geen grote klapper gemaakt, zoals bij vorige verkiezingen. Een rol lijkt te spelen dat andere partijen zich voortaan ook kritisch over "Europa" uitlaten. Plus dat de PVV ten tonele is verschenen met een wel heel vergaand standpunt (Europees parlement afschaffen). Hierdoor springt het SP-standpunt er minder scherp uit.

Daarnaast lijkt de lage opkomst de SP parten te spelen. Veel mensen waar de SP het van moet hebben, zijn thuis gebleven omdat ze niks hebben met "Europa". Dit is een verschil met D66 en GroenLinks. Stemmers op deze partijen hebben een ander beeld van "Europa".

Cijfers en uitslagen

13 juni 2009

U bent hier