h

Helmond hertelt stemmen

Hieronder het persbericht van de gemeente.

Het hoofd- en centraal stembureau van Helmond heeft vanochtend besloten om over te gaan tot een volledige hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Bij een controle bij een stembureau zijn meerdere afwijkingen aan het licht gekomen. Omdat het hoofd- en centraal stembureau geen enkele discussie wil over de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Helmondse gemeenteraad, heeft zij besloten om tot een volledige hertelling over te gaan.

Meerdere afwijkingen
Het onderzoek bij het stembureau werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen van een kandidaat-raadslid over het telproces en de daaruit voortgekomen uitslag. Omdat er meerdere afwijkingen aan het licht zijn gekomen bij het specifieke stembureau, vindt nu een volledige hertelling plaats van alle stemmen bij de in totaal 36 stembureaus in Helmond. Deze hertelling is nu in gang gezet.

Bijeenkomst op maandagochtend
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond is door dit besluit niet vastgesteld en daarmee niet definitief. Maandagochtend 8 maart om 9.00 uur vindt een openbare bijeenkomst plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo (Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond), waarbij de resultaten van de hertelling worden gemeld en het besluit tot vaststelling wordt genomen.

Voorlopige uitslag blijft voorlopig staan
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond – zowel op partij- als op kandidaat-niveau – blijft tot nader order staan met de status: voorlopig.

Oproep aan de minister
Het aan het licht komen van de afwijkingen in de uitslag – en daaruit volgend het besluit om over te gaan tot een volledige hertelling – is voor het hoofd- en centraal stembureau van Helmond aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te roepen het telproces opnieuw tegen het licht te houden. Het hoofd- en centraal stembureau van Helmond spreekt de hoop uit dat er een meer geautomatiseerd stem- en telproces komt, dat minder foutgevoelig is.

5 maart 2010

U bent hier