h

Kandidatenlijst ingeleverd

De kandidatenlijst is ingeleverd. Vandaag 19 januari is de dag van de kandidaatstelling.

Partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen dienen een aantal formaliteiten af te wikkelen. Het is een precies zaakje. Zo moet vandaag de kandidatenlijst worden ingeleverd. Eén dag later en je kunt al niet meer mee doen.

De dertig kandidaten op de lijst moeten met een handtekening bevestigen dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst (instemmingsverklaring). Alle gegevens – ja, ook de leestekens – moeten kloppen.

Het “daartoe aangewezen lid van het hoofdstembureau” controleert of alle benodigde stukken zijn ingeleverd. Als dat het geval is wordt een bewijs van ontvangst (pdf-bestand) verstrekt. Vooralsnog is alles in orde. Over enkele dagen wordt in een openbare zitting officieel de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten vastgesteld.

Meer informatie: website kiesraad

19 januari 2010

U bent hier