h

Lonneke Maráczi


"Van kleins af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kan absoluut niet tegen onrecht. Zolang ik stemrecht heb stem ik al op de SP en in 2002 ben ik lid geworden. De SP zet zich in voor een sociaal, eerlijk beleid waarbij de menselijke maat voorop staat. In de drie kernwaarden menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit kan ik me helemaal vinden en deze waarden zitten diep in mijn DNA. In de huidige neo-liberale wereld voel ik me dan ook helemaal niet thuis. Maar als je de wereld wilt veranderen kun je niet aan de zijlijn blijven staan en daarom ben ik me vanaf 2014 actief in gaan zetten en ben ik voor de SP als raadslid in de gemeenteraad gekomen.

Ik woon met veel plezier, samen met mijn levenspartner Antonio en mijn hond Ivo in de Bloemenbuurt. Aan het Hortensiapark, voor mij een van de mooiste plekken van Helmond.

Met veel plezier werk ik als verzorgende in “de Eeuwsels”. Maar doordat ik in de zorg werk wordt ik ook dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange afbraak en sloop van de zorg. Maar ook van de gevolgen van de vreselijke marktwerking waarbij we over “cliënten” en “producten” praten met toegenomen bureaucratie en controledrift. Dit sterkt mij ook in mijn overtuiging dat de zorg geen markt is en er een kentering zal moeten komen. Ook daar zal ik voor blijven strijden en ben dan ook een groot voorstander van een Nationaal Zorgfonds. Lokaal zal deze strijd vooral gericht zijn op de zorg waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Zelfredzaamheid is voor mij vooral een mooi woord voor “zoek het zelf maar uit”. Dat iedereen terug kan vallen op een netwerk is bij lange na niet de dagelijkse praktijk. Er moet veel meer gewerkt worden vanuit de bedoeling. We moeten niet denken vanuit onze systemen, maar vanuit de mensen die een beroep op ons doen. Naar dienstverlening aan onze inwoners waarbij zij vertrouwen hebben in een overheid die als het nodig is, er voor ze is om mee te denken aan oplossingen en die ook te bieden.

Naast de zorg gaat ook de Participatiewet me na aan het hart. In plaats van mensen vooruit te helpen heeft deze wet vooral nadelige gevolgen voor mensen. In mijn ogen is de Participatiewet een grote farce die in deze vorm onuitvoerbaar is. Ook de sociale werkplaats heeft hierdoor een andere rol gekregen waarbij het commerciële belang de overhand heeft gekregen. De afgelopen jaren heb ik me intensief ingezet om de klachten van de medewerkers van de sociale werkplaats te inventariseren, te bespreken en aan te pakken. Samen met medewerkers en de FNV is er al het een en ander bereikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar we zijn er nog niet en ook de komende tijd zal ik met de medewerkers en de FNV blijven werken om in samenwerking met de directie van Senzer de benodigde verbeteringen te realiseren.

De afgelopen raadsperiode was voor mij een leerzame periode. Maar ook een periode waarin ik heb kunnen ervaren dat je als partij in een coalitie veel kunt bereiken en daarbij ook echt het verschil kunt maken. In het beleid zie ik onze idealen terug. We hebben een koers ingezet die gestoeld is op maatwerk, door de mens centraal te zetten en niet het systeem. Een ontwikkeling die om een cultuuromslag vraagt, die tijd kost maar waarvan ik overtuigd ben dat die gemaakt kan worden. Een ontwikkeling waarin ik geloof en de komende 4 jaar graag aan wil bijdragen!"

U bent hier