h

'Belangenverstrengeling raadslid'

22 januari 1999

'Belangenverstrengeling raadslid'

Volgens de SP maakt het Helmondse raadslid Tielemans zich schuldig aan belangenverstrengeling. De partij heeft het gemeentebestuur gevraagd hierover een uitspraak te doen. Tielemans ontkent de beschuldiging.

Uit de stukken van een commissievergadering blijkt dat Tielemans door de firma Van de Westerlo is aangesteld als adviseur. In een brief van 2 juni schrijft Van de Westerlo: 'Overigens heb ik de heer P.G.M. Tielemans in zijn functie van projectadviseur opdracht gegeven mij ter zake te adviseren.'
SP-raadslid Hans Verbakel vindt dat Tielemans deze opdracht niet had moeten accepteren omdat Van de Westerlo op dat moment met de gemeente onderhandelde over de realisering van een evenementengebouw, uitgerekend de zaak waarvoor Tielemans als adviseur wordt ingehuurd. Verbakel: 'En dat kan volgens mij niet, je kunt niet twee heren dienen.'
Namens de Sociaal Demokraten Helmond (SDH) waarvan Tielemans fractievoorzitter is, heeft hij er herhaaldelijk bezwaar tegen gemaakt dat de gemeente het plan van Van de Westerlo afkeurde. Tijdens de begrotingsdebatten eind october verlangde hij er een openbaar debat over. 'Het is de vraag of dat gepast is', zegt Verbakel, 'want nu blijkt dat hij toen tevens adviseur was van Van de Westerlo.
De SP'er heeft voordat hij de affaire in de commissie aan de orde stelde eerst nog persoonlijk contact opgenomen met Tielemans. Verbakel: 'Ik vertelde hem dat ik me verplicht voel om zijn adviseurschap aan de orde te stellen, hoe vervelend dat ook is.'
Tielemans is het met de kritiek niet eens. Volgens hem is hij bij Van de Westerlo als adviseur aangesteld voor het geval er geen geschikte lokatie is en het evenementengebouw buiten Helmond gerealiseerd zou moeten worden. 'Als het gegaan zou hebben om iets binnen Helmond, had ik het niet geaccepteerd, omdat ik het zakelijke werk en mijn werk voor de gemeenteraad gescheiden wil houden', aldus Tielemans in het Eindhovens Dagblad.
De SP heeft de kwestie nu bij het gemeentebestuur gedeponeerd. Dat moet zich erover uitspreken of sprake is van ontoelaatbare belangenverstrengeling.
 

Verboden handelingen

Artikel 15 van de Gemeentewet noemt de voor raadsleden 'verboden handelingen'. In de Kieswet is geregeld dat het college van B en W een raadslid dat handelt in strijd met dit artikel kan schorsen. Na hoor en wederhoor kan de gemeenteraad vervolgens besluiten om het raadslidmaatschap vervallen te verklaren. Inzake de kwestie Tielemans is de SP daar niet op uit. SP-raadslid Verbakel: 'Het gaat ons er om de politiek zuiver te houden, hoe het formeel-juridisch precies zit, horen we straks wel van het gemeentebestuur.'1999-01-22

U bent hier