h

Gemeente en De Hoop oneens over sloop in de binnenstad

22 januari 1999

Gemeente en De Hoop oneens over sloop in de binnenstad

De gemeente en woningbouwvereniging De Hoop zijn het nog steeds oneens over de sloop van woningen in de binnenstad. De staatssecretaris van Volkshuisvesting benoemt daarom een bemiddelaar.

Woensdag 13 januari zijn delegaties van de gemeente, De Hoop en de bewoners beurtelings op bezoek geweest bij staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. De gemeente heeft om het gesprek gevraagd vanwege het in haar ogen bestuurlijk onvermogen bij De Hoop. Achterliggende reden is de voortdurende onenigheid over de sloopplannen in de binnenstad. Anders dan de gemeente wil De Hoop in de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst niet op voorhand vastleggen hoeveel woningen gesloopt moeten worden en hoeveel koopwoningen daarvoor in de plaats terug moeten komen. In de ogen van De Hoop staan zulke afspraken goed overleg met de bewoners in de weg omdat dan alles toch al vaststaat. Daarnaast wil De Hoop de handen vrij houden voor het leveren van precisiewerk. Dat wil zeggen: per blok bekijken welke woningen gezien hun technische staat voor sloop in aanmerking komen. Met deze opstelling zit De Hoop op dezelfde lijn als het huurderscomité dat zich steeds verzet heeft tegen de grootschalige sloopplannen van de gemeente. Uit een recente enquête die het comité heeft gehouden blijkt dat tachtig procent van de bewoners van de Dierenbuurt er ook zo over denkt. De tot op heden voortdurende onenigheid tussen gemeente en De Hoop is voor de staatssecretaris aanleiding om een bemiddelaar aan te wijzen. Het streven is om vóór 1 maart uit de impasse te geraken.

Mes op de keel?

De bemiddelaar moet straks het excuus verschaffen om De Hoop op te heffen. Dat vrezen leden van het comité en enkele bestuursleden van De Hoop. Zij zijn bang dat de gemeente bij de staatssecretaris heeft aangedrongen op opheffing van De Hoop. De enige manier om dit onheil af te wenden is door de gemeente zijn zin te geven. Legt De Hoop zich niet neer bij het gemeentelijke sloopplan, wordt dat uitgelegd als 'bestuurlijke incompetentie'. De staatssecretaris kan dan de vergunning van De Hoop als toegelaten instelling intrekken. Ze heeft dan geen recht meer op subsidies maar belangrijker, ze krijgt geen leningen meer van het waarborgfonds en moet aankloppen bij de bank wat veel duurder is. 'Geen erg sportieve manier van discussiëren', zegt SP-raadslid Miranda Lintermans, tevens bewoonster van de binnenstad en aanwezig bij het gesprek met de staatssecretaris. Lintermans wijst op de belofte van de wethouder om 'goed te overleggen'.1999-01-22

U bent hier