h

Puzzelen met grof vuil

22 januari 1999

Puzzelen met grof vuil

Het ophalen van grof huisvuil wordt in Helmond per 1 februari drastisch gewijzigd. Felle discussies zijn het gevolg, onduidelijkheid is troef. Hieronder een poging om de zaken op rij te zetten.

Felle discussie
Raadslid Wijnen van de lokale partij Sociaal Demokraten Helmond (SDH) spreekt er schande van. Hij stoort zich onder meer aan de eigen bijdrage die de burger voortaan moet betalen voor het ophalen van het grof vuil. 'Volslagen onzin', noemt wethouder Hesen de kritiek van de SDH één dag later in de krant. Volgens Hesen wordt het niet duurder maar juist goedkoper want als het systeem van wekelijks gratis ophalen gehandhaafd blijft, moet het afvaltarief per huishouden met 100 gulden omhoog.

Wie heeft gelijk?
Hesen heeft gelijk mits het ingezamelde grof vuil als vanouds naar de RAZOB wordt afgevoerd. Het zijn immers de torenhoge RAZOB-tarieven (250 gulden per ton plus 205 gulden toeslag!) en de alsmaar aanzwellende grof vuil-berg die de kosten veroorzaken. Deze kosten worden omgeslagen in het afvaltarief.

Milieustraat
Maar Hesen heeft géén gelijk als het grof vuil zou worden afgevoerd naar de milieustraat. Het maakt niet uit wie het ernaar toe brengt, Cotrans onder auspiciën van de gemeente of de burger zelf. Immers in beide gevallen worden de torenhoge RAZOB-tarieven omzeild want via de milieustraat wordt het afval gescheiden en apart afgevoerd voor hergebruik.

Perswagen
Waarom laat de gemeente het oude systeem van gratis wekelijks ophalen dan niet intact en het grof vuil in plaats van naar de RAZOB naar de milieustraat afvoeren? Omdat zich dan een ander probleem voordoet. Het inzamelen kan dan niet meer met een perswagen want het samenpersen maakt het voor hergebruik ongeschikt. Het grof vuil moet dus worden opgehaald zoals het wordt aangeboden. Dat betekent een enorme toename van het volume. Op een gemiddelde dag leveren 100 huishoudens grof vuil aan, op topdagen wel 250 huishoudens. Om dat karwei te klaren zouden er extra vrachtwagens bij moeten plus extra personeel. Ook de kosten daarvan worden omgeslagen in het tarief en komen dan voor rekening van de burger.

Afvalkalender
Alles overziend is het volgens de gemeente het meest efficiënt dat de burger zijn grof vuil zelf naar de milieustraat brengt. Daar kan men terecht van maandag tot en met zaterdag. Kosten 5 gulden per 2 m3. Om tegemoet te komen aan mensen die geen vervoer hebben of om andere redenen er niet mee uit de voeten kunnen, wordt nog 4 keer per jaar het grof vuil opgehaald. Hoe dat precies zit, staat op de afvalkalender die iedereen in de bus krijgt. Ook is het mogelijk om de Kringloopwinkel te bellen. Koelkasten worden gratis opgehaald net als de spullen die ze kunnen gebruiken. Maar voor het ophalen van grof vuil dat naar de milieustraat moet, wordt een tarief berekend. Het ziet ernaar uit dat dit tarief 50 gulden wordt voor een doorsnee klus. Gaat het karwei lang duren dan stijgt het tarief.
1999-01-22

U bent hier