h

SP: crisis bij De Hoop toont gebrek aan draagvlak voor sloop

29 januari 1999

SP: crisis bij De Hoop toont gebrek aan draagvlak voor sloop

De crisis bij De Hoop toont dat er onvoldoende draagvlak is voor het plan om in de binnenstad honderden woningen te slopen om plaats te maken voor koopwoningen. De gemeente doet er goed aan om deze feiten onder ogen te zien en haar beleid bij te stellen. Dat vindt de Socialistische Partij. De SP heeft wethouder Hesen gevraagd de kwestie snel aan de orde te stellen in zijn commissie.

De gemeente en De Hoop voeren al geruime tijd overleg. De gemeente heeft steeds aangestuurd op afspraken vóóraf, terwijl De Hoop juist ruimte wil houden voor overleg met de huidige huurders, de zogenaamde 'planvorming van onderop'. De andere bron van onenigheid is het aantal terug te bouwen koopwoningen. Als het aan de gemeente ligt wordt zeventig procent van de nieuwbouw een koopwoning. Bezwaar daartegen is dat veel huidige bewoners zich zo'n koopwoning niet kunnen veroorloven en dan gedwongen de buurt moeten verlaten.

De huidige crisis bij De Hoop toont volgens SP-raadslid Ger Klaus hoe moeilijk het gemeentelijk plan in de praktijk ligt. Men kan wel een hoop kritiek hebben op het bestuur, maar anderzijds zou de gemeente zich kunnen afvragen of haar plan waarover het bestuur is gestruikeld, wel praktisch haalbaar is. Daarnaast heeft een overgrote meerderheid van de bewoners in verschillende enquêtes te kennen gegeven niks voor sloop te voelen. De gemeente moet die feiten onder ogen zien, vindt Ger Klaus.

Als het aan de SP ligt, zou de wethouder zich daarom schappelijker moeten opstellen. Dat wil zeggen: géén sloop van grote aantallen woningen en géén dichtgetimmerde afspraken vooraf, maar stapje voor stapje te werk gaan in goed overleg met de bewoners. Daarnaast moet het buurtbeheer en het toewijzen van woningen meer aandacht krijgen.

Het is onduidelijk hoe het met De Hoop gaat uitpakken nu de staatssecretaris van Volkshuisvesting heeft ingegrepen. Maar de SP vindt dat er voldoende redenen zijn voor de gemeente om het beleid aan te passen, ongeacht hoe het straks met De Hoop afloopt.
1999-01-29

U bent hier