h

Staatssecretaris grijpt in, opheffing De Hoop dreigt

29 januari 1999

Staatssecretaris grijpt in, opheffing De Hoop dreigt

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting heeft oud-burgemeester C de Cloe van Almere aangesteld als toezichthouder bij woningbouwvereniging De Hoop. Alle besluiten bij de corporatie moeten door hem worden goedgekeurd. De Raad van Toezicht van De Hoop overweegt in beroep te gaan tegen de uitzonderlijke maatregel.

Het ingrijpen van de staatssecretaris volgt luttele dagen na de schorsing van de Raad van Beheer door de Raad van Toezicht. De Raad van Beheer dreigde overstag te gaan voor het gemeentelijke sloopplan. 'Schorsing is dan het enige verstandige wat we kunnen doen', zegt Wilms van de Raad van Toezicht. Hij vindt dat het sloopplan veel te ver gaat en wijst erop dat ook de huurdersraad tegen is.
De onder toezichtstelling van De Hoop kan uitlopen op opheffing van de corporatie als niet aan een aantal eisen wordt voldaan. Eén daarvan is dat De Hoop met de gemeente tot overeenstemming moet komen over het sloopplan. Reden voor de Raad van Toezicht om de mogelijkheid van beroep te onderzoeken. 'Wij worden zo als zelfstandig rechtspersoon gedwongen in te stemmen met plannen waar we het niet mee eens zijn', verklaart Wilms.
Opheffing houdt in dat de staatssecretaris de vergunning van De Hoop als zogenaamde 'toegelaten instelling' intrekt. Omdat alleen toegelaten instellingen sociale huurwoningen kunnen beheren, ontvalt De Hoop dan het grootste deel van haar woningbestand. De vereniging wordt een lege huls, de woningen gaan - wettelijk verplicht - over naar een andere corporatie.
1999-01-29

U bent hier