h

Woonpartners wil collega-corporatie De Hoop overnemen

5 maart 1999

Woonpartners wil collega-corporatie De Hoop overnemen

De Helmondse woningstichting Woonpartners wil collega-corporatie De Hoop overnemen. Woonpartners zegt met het overname-aanbod de 'gerezen problemen' op te willen lossen.

De Hoop is al tijdenlang in conflict met de gemeente en staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. Die heeft De Hoop mede op aandrang van de gemeente onder toezicht gesteld. Opheffing van De Hoop dreigt als niet wordt voldaan aan de aanwijzing van de staatssecretaris.

Inzet van de strijd is de zogenaamde herstructuering van de binnenstad. De Hoop weigert in te stemmen met de sloop van woningen waarin de herstructuering voorziet. De plannen zijn te veel op voorhand dichtgetimmerd, de sloop is te grootschalig, bovendien komen geen betaalbare huurwoningen terug waardoor veel huidige bewoners gedwongen de wijk moeten verlaten, aldus de bezwaren van De Hoop.

Woonpartners zegt nu met het overname-aanbod aan de problemen een einde te willen maken. 'Woonpartners wil de huurders van De Hoop helpen', meldt directeur Sjef Gerris in een brief aan de bewoners.

Woonpartners weet zich gesteund door het gemeentebestuur. Dat heeft staatssecretaris Remkes al laten weten bij opheffing van De Hoop te kiezen voor overdracht van het woningbestand naar Woonpartners.

Gerris legt het overname-aanbod rechtstreeks voor aan de bewoners en leden. 'Aan u de vraag of u denkt bij ons beter af te zijn', schrijft hij nadat hij zeven redenen opsomt waarom volgens hem dat het geval is. Lage huurverhogingen, een veiligheidsplan, 60 miljoen op de bank en 10 miljoen voor 250 betaalbare huurwoningen, maken deel uit van het overname-aanbod. Woonpartners is bereid om alle medewerkers van De Hoop een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Gerris roept de bewoners op om lid te worden van De Hoop 'want alléén de leden van De Hoop kunnen beslissen over ons voorstel.' Het bestuur van De Hoop wordt verzocht om de ledenvergadering tussen 11 en 16 april over het overname-aanbod te laten beslissen.

De opmerkelijk offensieve wijze waarop Woonpartners het overname-aanbod lanceert, maakt het voor het bestuur van De Hoop zo goed als onmogelijk om er niet op in te gaan. Te meer omdat Woonpartners de bewoners een op het eerste gezicht uiterst aantrekkelijk bod doet. Want wie wil er niet huren bij een corporatie met 'lage huurverhogingen en 60 miljoen op de bank'?

Dit aanlokkelijk vooruitzicht zal de solidariteit onder de huurders van De Hoop op de proef stellen. Mocht Woonpartners voorstander van grootschalige sloop blijken te zijn, plaatst het de huurders voor de keuze: óf 'lage huurverhogingen en 60 miljoen op de bank' óf samen tegen de sloop.

Het ligt daarom voor de hand dat Woonpartners nu snel duidelijker wordt over haar standpunt over de aanpak van de binnenstad. Ook is duidelijkheid gewenst over de 250 betaalbare huurwoningen waarvoor Woonpartners 10 miljoen opzij zet. Waar worden die gebouwd? In de Dierenbuurt of in de héle, veel grotere binnenstad?

Het terugbouwen van betaalbare huurwoningen is overigens in strijd met het gemeentelijk beleid. Dat is erop gericht om middels sloop plaats te maken voor koopwoningen, niet voor betaalbare huurwoningen want die zijn er volgens de gemeente al te veel. Een ander punt is dat Woonpartners geen vereniging is zoals De Hoop, maar een stichting met veel minder directe invloed van huurders/leden.

Woonpartners kiest voor overname van De Hoop en toont zich bereid om dan het nodige geld te investeren. In plaats daarvan zou ze dat geld ook rechtstreeks aan De Hoop ter beschikking kunnen stellen - op basis van goede afspraken - die er dan hetzelfde mee doet. Overname is dan niet nodig.

Dat Woonpartners die keuze niet maakt is een aanwijzing dat andere motieven meespelen. Overname van De Hoop versterkt op langere termijn de positie van Woonpartners. Corporaties moeten steeds meer werken als een commercieel bedrijf in plaats van als een sociale instelling omdat woningbouw niet meer wordt gesubsidieerd. Schaalvergroting past in dat stramien.
1999-03-05

 

U bent hier