h

SP tegen voorgestelde bezuinigingen op leerlingenvervoer

23 april 1999

SP tegen voorgestelde bezuinigingen op leerlingenvervoer

De SP heeft het voorstel om te bezuinigen op het leerlingenvervoer afgewezen. Het voorstel voorziet in verruiming van de kilometer-afstand waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

SP-raadslid Miranda Lintermans: 'Het gemeentelijk voorstel wil de kosten drukken. Ook wij zijn er niet voor om geld over de balk te gooien, maar het is al te makkelijk om het probleem dan maar af te wentelen op de mensen die een beroep doen op de regeling.' Verantwoordelijk wethouder Bethlehem wees er in de gemeenteraad op dat nu kinderen een vergoeding krijgen terwijl ze makkelijk ook naar school kunnen fietsen. Lintermans: 'Als dat zo is dient dat aangepakt te worden, maar ik vind niet dat anderen die wel noodgedwongen van de regeling gebruik moeten maken daar nadeel van mogen ondervinden.'
1999-04-23

U bent hier