h

Vragen over relatie raadslid met projectontwikkelaar blijven onbeantwoord

23 april 1999

Vragen over relatie raadslid met projectontwikkelaar blijven onbeantwoord

Na een onbevredigend antwoord heeft de SP de relatie van SDH-raadslid Tielemans met projectontwikkelaar van de Westerlo hernieuwd aan de orde gesteld. Maar het gemeentebestuur heeft geen behoefte om te reageren. Veel vragen blijven daardoor onbeantwoord.

De SP verdenkt SDH-raadslid Tielemans ervan dat hij zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Aanleiding daarvoor is een brief van projectontwikkelaar Van de Westerlo waarin hij meldt dat hij het raadslid als zijn adviseur in de arm heeft genomen. De projectontwikkelaar roept de hulp van Tielemans in bij de realisering van een evenementengebouw. Die kwestie is op dat moment onderwerp van gesprek met de gemeente Helmond. SP-raadslid Hans Verbakel: 'Door dat adviseurschap te accepteren in een kwestie die speelt bij de gemeente waar hij zelf raadslid is, vermengt Tielemans zijn zakelijk werk en zijn raadswerk terwijl hij dat juist gescheiden moet houden.'

In een schriftelijke repliek wijst Tielemans de aantijging van de hand. Hij geeft toe dat hij adviseur is geweest van Van de Westerlo inzake het evenementengebouw, maar alléén voor het geval het gebouw ergens buiten Helmond wordt gerealiseerd. Daarom is volgens het raadslid van belangenverstrengeling geen sprake. Afgaande op deze verklaring vindt vervolgens ook het college van B en W dat van 'ontoelaatbare belangenvermenging' geen sprake is geweest. Waarmee de zaak lijkt afgedaan.

Zo niet voor Verbakel. Het gemeentelijk antwoord en de schriftelijke repliek van Tielemans roepen bij hem een serie nieuwe vragen op. Reden om de kwestie opnieuw aan te kaarten. Zo verbaast Verbakel zich erover dat het gemeentebestuur ondanks de vele onduidelijkheden de beweringen van Tielemans klakkeloos overneemt in plaats van ze te controleren. Ook wijst hij erop dat de verklaring van Tielemans niet valt te rijmen met de eveneens schriftelijke verklaring van een andere betrokkene. Het gemeentebestuur echter weigert een reactie op deze vervolgvragen en nog andere onduidelijkheden. 'Wij hebben daaraan geen behoefte', aldus de burgemeester namens het gemeentebestuur.
1999-04-23

U bent hier