h

Geluidshinder blijft voortduren, SP stelt vragen

2 mei 1999

Geluidshinder blijft voortduren, SP stelt vragen

Helmond, 19 april 1999

Geacht college,

Al jarenlang ondervinden bewoners van residentie Brouwhorst geluidshinder door festiviteiten georganiseerd in de langsgelegen VEKA-sporthal. Deze problemen zij u tot in detail bekend. Eveneens is u bekend dat betrokken bewoners veel moeite nemen om een einde te krijgen aan deze overlast. Iedere denkbare weg is inmiddels wel bewandeld. Tot op heden zonder resultaat. Afgelopen weekend nog zijn de bewoners wederom getracteerd op de nodige hinder.

Op 18 maart heeft u één van de bewoners geschreven dat de problematiek rondom de VEKA-sporthal 'complexer blijkt dan voorzien'. Dit is moeilijk voorstelbaar gezien de jarenlange lijdensweg die de bewoners al achter de rug hebben.

Ook schrijft u dat u begin april een standpunt denkt te kunnen innemen.

Onnodig te melden dat het vertrouwen van bewoners in de gemeente inmiddels is gedaald tot ver onder het nulpunt.

VRAGEN

1. Deelt u de mening dat de zorgvuldigheid waarmee de gemeente geacht wordt te opereren in deze kwestie ver te zoeken is?

2. Kunt u toelichten welke complexe problemen zich recent hebben voorgedaan die maken dat van een oplossing nog steeds geen sprake is?

3. U heeft vrijstelling van het bestemmingsplan verleend tot 5 september 1999. Kunt u garanderen dat nadien geen vrijstelling meer wordt verleend? 1999-05-02

 

U bent hier