h

Een brug te ver

21 juni 1999

Een brug te ver

De aanleg van een brug over het kanaal in het centrum van Helmond tussen kasteel en Boscotondo zorgt voor veel commotie. Toename van het autoverkeer in de Kasteeltuin wordt gevreesd. Om hun hart te luchten reageerden maar liefst 522 bellers op de telefonische enquête van het Eindhovens Dagblad.

Raadslid van Mullekom van de Seniorenpartij bindt de kat de bel aan. Hij krijgt lucht van het plan om auto's toe te laten op de brug waarvan de aanleg dan al in volle gang is. Het raadslid schrijft een boze brief naar de gemeente om de kwestie op de politieke agenda te plaatsen. In reactie daarop duikt het Eindhovens Dagblad op de zaak. Evenals veel Helmonders spreekt de krant schande van het plan omdat het toelaten van auto's de rust en natuur van de Kasteeltuin nog verder zal aantasten.
Maar wat Van Mullekom niet in de gaten heeft, is dat het om een oud plan gaat dat al lang door een meerderheid van de gemeenteraad is goedgekeurd. Steeds is sprake geweest van het toelaten van auto's. Sterker nog, in een commissievergadering van juni vorig jaar is het plan nadrukkelijk aan de orde geweest compleet met gedetailleerde plattegronden waarop de 'verkeerscirculatie' wordt aangegeven.
Maar het wordt nòg bonter want bij gelegenheid van die vergadering maakt de eigen Seniorenpartij van Van Mullekom geen enkel bezwaar tegen het toelaten van auto's op de brug. Zijn partijgenoot Kuypers beperkt zich dan enkel tot de vraag of ook de Veestraatbrug niet vervangen kan worden door een aluminiumbrug, zo vermelden de notulen van de vergadering. Ook de andere partijen die bij de vergadering aanwezig zijn (CDA, PvdA, VVD, SDH en GroenLinks) maken van het onderwerp geen probleem. Alléén Helmondse Belangen en de SP tekenen protest aan. 'Bij de twee nieuwe bruggen had de heer Klaus liever geen auto's gezien', aldus de notulen.
Terugblikkend zegt Ger Klaus: 'Als nu de andere partijen alsnog de brug autovrij willen maken, vind ik dat prima. Wij hebben steeds dat standpunt gehuldigd. Maar de indruk wekken dat ze het niet wisten is flauwekul. Ze hebben het zelf goedgekeurd.'
1999-06-21

U bent hier