h

Huursubsidielijn SP levert ruim dertigduizend gulden op

29 juni 1999

Huursubsidielijn SP levert ruim dertigduizend gulden op

Van de 94 mensen in de regio Helmond die in de week 14 t/m 18 juni de speciale huursubsidielijn van de SP belden hebben er 17 daadwerkelijk recht op (meer) huursubsidie. Gezamenlijk krijgen zij een extra-bedrag van 31.212 gulden op jaarbasis, ofwel per rechthebbende gemiddeld 1.836 (meer) huursubsidie.

Met de huursubsidielijn wil de partij iets doen aan het niet-gebruik van deze subsidie. Via een centraal nummer kregen de bellers contact met één van de informatiepunten die de SP in het land had ingericht waaronder Helmond. Daar kon met behulp van een computerprogramma meteen uitsluitsel gegeven worden over het recht op huursubsidie.
Ondanks dat de overheidsinformatie de laatste jaren is verbeterd, blijft de huursubsidielijn in een behoefte voorzien. Volgens Petra Relou, verantwoordelijk voor het Helmondse telefoonteam, komt dat door de snelle service, het laagdrempelig karakter ervan en de ingewikkeldheid van de regels. Veel mensen willen gewoon weten hoe het in hun geval zit. Dan kunnen ze makkelijk bij ons terecht, zegt Petra.
In recht-toe-recht-aan situaties is er vaak nog wel uit te komen, maar zo gauw er zich bijzonderheden voordoen loopt men tegen de problemen aan. Petra Relou: Wie staat er nou bij stil dat er recht op huursubsidie kan ontstaan als je na een scheiding de kinderen krijgt toegewezen? En wat te denken van de vader die zijn meerderjarige dakloze zoon van straat haalt en daardoor de huursubsidie kwijtraakt?
Veel bellers ervaren de woonlasten als een daadwerkelijke last. Besloegen de woonlasten vroeger 15 tot 20 procent van de huishoudportemonnee, tegenwoordig kan dat wel oplopen tot boven de 30 procent óók als er recht is op huursubsidie, aldus Petra Relou.
1999-06-29

U bent hier