h

Staten laten Mierlo bungelen

25 juni 1999

Staten laten Mierlo bungelen

Brabantse Staten laten Mierlo bungelen, zo bleek tijdens de statenvergadering. De meeste partijen gaven geen steun aan de SP-motie die juist duidelijkheid wilde verschaffen over Mierlo's zelfstandig voortbestaan. Omdat ook niet inhoudelijk op de motie werd ingegaan, blijft de onzekerheid voortduren tot zeker het einde van de zomer.

Tot die tijd schuift verantwoordelijke gedeputeerde van Vught de presentatie van de provinciale visie voor zich uit. Desondanks noemde hij de SP-motie voorbarig.
CDA en PvdA verklaarden de voorkeur te geven aan een 'zorgvuldige' afweging. De SP-motie zou daarom op dit moment niet passen. SP-statenlid Nico Heijmans vroeg zich daarop af hoe zorgvuldig het is als partijen wel duidelijk zijn op een verkiezingsmanifestatie, maar later die duidelijkheid niet willen vastleggen in een Statenuitspraak.
Volgens de VVD 'gaat het maar om verkiezingsbeloften', doelend op de uitspraken gedaan tijdens de protestmanifestatie op 25 februari in Mierlo tegen annexatie door Helmond. De partij vond dat die manifestatie niet de status had van een officiële vergadering.
Alleen de BOF gaf steun aan de SP-motie.
SP-fractievoorzitter René Roovers verwijt de partijen gebrek aan moed. 'Als partijen eerlijk zijn, hadden ze de bedenkingen die ze nu naar voren brengen óók moeten melden op de manifestatie in Mierlo destijds', aldus Roovers.
1999-06-25

U bent hier