h

Campus prestigeproject?

18 juli 1999

Campus prestigeproject?

Uiterlijk in 2002 moeten de oude schoolgebouwen aan de Keizerin Marialaan plaats maken voor een campus, een 20.000 vierkante meter groot hypermodern onderwijs-complex. Toch heeft de SP bedenkingen bij het project.

Sterkere opleidingen, betere doorstroming van voorbereidend naar middelbaar beroepsonderwijs en een einde maken aan het uitwijken van leerlingen naar scholen buiten Helmond. Aldus de belangrijkste motieven die worden aangedragen voor de nieuw te bouwen onderwijscampus.
'Dat zijn op zich natuurlijk prima doelstellingen', zegt SP-raadslid Miranda Lintermans, 'maar ze overtuigen niet van de noodzaak van een nieuw gebouw.' Volgens het raadslid zegt het gebouw niks over de kwaliteit van het onderwijs dat binnen wordt gegeven. Dat hangt volgens haar vooral af van de kwaliteit van de leraren en de interne organisatie. Lintermans: 'Ouders sturen hun kinderen niet naar elders alleen maar omdat het gebouw hun niet aanstaat.'
Het raadslid bekruipt daarom het gevoel dat de campus veel meer een prestigeproject is dan een investering in de kwaliteit van onderwijs. Het verband dat wordt gelegd tussen 'goed onderwijs' en 'het gebouw' dient in haar ogen vooral om het project aan de buitenwacht te verkopen en om de gemeentelijke miljoenenbijdrage te rechtvaardigen.
Het raadslid legt uit: 'Begrijp me goed, natuurlijk vindt ook de SP dat de school in goede staat moet zijn, maar er zijn veel méér problemen in het onderwijs, je kunt niet de ene school een berg geld geven en de ander niet. De noodzaak van een nieuw gebouw moet daarom volgens de criteria van de geldende regels worden aangetoond. Welnu, ik denk dat ze dat niet kunnen.'
Om toch het complex te realiseren en daarvoor het geld vrij te maken, maakt de gemeente gebruik van doordecentralisering. Miranda Lintermans: 'Kort gezegd is het een juridische truc om de normale verdeelsleutel van het geld buiten spel te zetten ten einde geld vrij te maken voor de campus. De school krijgt een soort afkoopsom waarna ze vijftig jaar lang géén beroep kan doen op de gemeente. De overheid laat het onderwijs als het ware los. Maar wie kan zó ver vooruit kijken? Als SP zijn wij bezorgd over de lange termijngevolgen van deze aanpak en daarom hebben wij tegengestemd.'
1999-07-18

U bent hier