h

SP tegen villawijk bij Brouwhuis

20 oktober 1999

SP tegen villawijk bij Brouwhuis

Projectontwikkelaar Ballast Nedam wil wil ten zuiden van de wijk Brouwhuis een landschapspark met ruim tweehonderd villa's bouwen. De SP is tegen het plan.

Brouwhuis ligt ingeklemd tussen wegen en het bedrijventerrein Zuid Oostbrabant (BZOB). De nog aanwezige natuur om de wijk heen dreigt voortdurend aangetast te worden door nieuwe ontwikkelingen.
Als bescherming tegen deze aanhoudende bedreiging is daarom in het verleden afgesproken om in ieder geval de zogenaamde 'geledingszone Brouwhuis' in stand te houden in zijn oorspronkelijke landschappelijke staat.
Dit gebied ligt ten zuiden van Brouwhuis tussen de wijk en het industrieterrein BZOB. Het functioneert als een buffer tussen de buurt en het uitdijend industriegebied. Maar op uitgerekend dit gebied heeft projectontwikkelaar Ballast Nedam het oog laten vallen. Ballast Nedam wil er een nieuwe wijk uit de grond stampen van zeker 200 woningen. Niet zomaar woningen maar villa's in de prijsklasse van om en nabij één miljoen gulden.
Het idee van een luxe villawijk op precies deze plek is bij de projectontwikkelaar ingegeven door de nabijheid van het kanaal. Ballast Nedam denkt het wonen daar voor 'rijke medelanders' extra aantrekkelijk te maken door het te combineren met een jachthaven. Ook wordt gestudeerd op de mogelijkheid om de villa's ieder afzonderlijk via water bereikbaar te maken. Bewoners kunnen dan hun jacht naast hun villa 'parkeren'.
Verantwoordelijk wethouder Jonkers voelt wel iets voor de plannen van de projectontwikkelaar. Ook rijke mensen moeten ergens wonen, vindt ze. Maar waarom per sé dáár? reageert SP-raadslid Ger Klaus. Hij heeft daarom klip en klaar duidelijk gemaakt het plan te zullen afwijzen. 'Wij gaan niet accoord met deze aantasting van dat gebied, zo is dat niet beloofd', aldus de SP'er.

Zwijgplicht ?

Het plan voor een villadorp bij Brouwhuis ligt erg gevoelig bij de bewoners. Die zijn niet vergeten dat ooit is beloofd om het betreffende gebied 'met rust' te laten. Heel vervelend voor de wethouder. Om het plan toch 'bespreekbaar' te maken is daarom een praatgroep van zo'n dertig buurtbewoners ingesteld. De SP bereikte het bericht dat de deelnemers aan de praatgroep een soort zwijplicht hebben. Vraag aan de wethouder: is dat waar? Wethouder: nee, als ze maar niet met de pers praten.1999-10-20

U bent hier