h

Belgische treinen mogelijk door Helmond

20 januari 2000

Belgische treinen mogelijk door Helmond

België wil treinen laten rijden over Nederlands grondgebied. Ze wil daarvoor het historisch tracé van de IJzeren Rijn gebruiken. Maar dat doorkruist natuurgebied de Meinweg bij Roermond. Daarom laat de regering alternatieven onderzoeken. Ook het spoor door Helmond is in beeld.

Op dit moment is de startnotitie IJzeren Rijn in bespreking. Daarin wordt vastgelegd wat allemaal onderzocht moeten worden voor een goede oplossing voor de Belgische treinen. Het gemeentebestuur heeft al laten weten tegen de komst van de treinen door Helmond te zijn. Anders dan het gemeentebestuur heeft de Helmondse SP heeft zich in haar reactie nog nergens op vastgelegd. Bestuurslid Petra Relou: 'Waar je die treinen ook laten rijden, óveral rijzen bezwaren. Laat men daarom eerst maar eens alle mogelijkheden goed onderzoeken. Dan ook kunnen we een goed onderbouwd standpunt innemen.'
Wel beklemtoont de SP dat in alle geval aan belangrijke voorwaarden voldaan moet worden als het gaat om overlast, leefbaarheid en veiligheid. Zo mogen wijken niet onbereikbaar worden door lange wachttijden voor het spoor door de extra treinen.
2000-01-20

U bent hier