h

Helmond bijna-duurste gemeente

20 januari 2000

Helmond bijna-duurste gemeente

Helmond is de bijna-duurste gemeente van Nederland. Het Algemeen Dagblad heeft de lokale heffingen van 57 gemeenten vergeleken. Volgens dat onderzoek prijkt Helmond in de top-3 van duurste gemeenten.

Het Algemeen Dagblad heeft een top-5 opgesteld van duurste gemeenten. De krant maakt daarbij onderscheid tussen bewoners van een eigen huis en huurders. Bij huurders komt de helft van de onroerend-zaakbelasting voor rekening van de verhuurder, terwijl bewoners van een eigen huis het volle pond moeten betalen.

Top-5 bewoners eigen huis 1. Hilversum 1415 2. Zoetermeer 1353 3. Helmond 1321 4. Emmen 1263 (4) Maastricht 1263 5. Haarlem'meer 1258
Top-5 huurders 1. Hilversum 1031 2. Helmond 1005 3. Zaanstad 887 4. Roosendaal 879 5. Enschede 850
De bedragen zijn een optelsom van onroerend zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Grote boosdoener in Helmond is vooral de afvalstoffenheffing. Die stijgt met maar liefst 20 %. Van de 57 onderzochte gemeenten heeft Helmond het hoogste afvaltarief.

Puzzel
Het vergelijken van gemeentelijke heffingen is minder eenvoudig dan lijkt omdat lokale omstandigheden en verschillende berekeningswijzen een rol kunnen spelen. Zo is volgens het onderzoek van het Algemeen Dagblad een huurder in Eindhoven op jaarbasis 631 gulden kwijt aan genoemde drie heffingen. Een Helmondse huurder moet voor dezelfde heffingen 1005 gulden neertellen, maar liefst bijna 400 gulden méér. Maar het Eindhovense SP-raadslid Bernard Gerard denkt dat het bedrag voor Eindhoven niet juist is. Uit zijn eigen - globale - berekening van de Eindhovense heffingen rolt een bedrag van om en nabij 1000 gulden, lang niet zo'n groot verschil met Helmond dus.
Een andere factor is de hoeveelheid ingezameld afval. Volgens het jaarverslag van de Razob werd in 1998 in Helmond per woning 671 kg huisvuil ingezameld, flink wat meer dan in Eindhoven waar per woning 406 kg werd opgehaald. Het verwerkingstarief per ton afval is voor iedereen hetzelfde, maar omdat Helmond zoveel meer aanlevert, moet ook méér worden betaald.
Wáárom in Helmond per woning zoveel meer afval wordt opgehaald dan in Eindhoven is niet duidelijk. Geen van beide gemeenten hanteert het diftar-systeem. (betalen per kg aangeboden huisvuil)

Geld éérlijker binnenhalen
SP-fractievoorzitter Ger Klaus: 'Wij hebben het al vaak voorgesteld: het minste wat moet gebeuren is het geld éérlijker binnenhalen.' Lokale heffingen houden geen rekening met draagkracht, rijk of arm, iedereen betaalt hetzelfde afval- en riooltarief. De SP vindt dat dit geld via de onroerend zaakbelasting binnengehaald moet worden naar rato van de waarde van de woning. Klaus: 'Het is geen perfect systeem, maar wel eerlijker, de sterkere schouders dragen dan meer de lasten dan nu.'
Op dit moment kunnen alleen de échte minima voor kwijtschelding van heffingen in aanmerking komen. Daarvoor moet wel aan allerlei strenge voorwaarden worden voldaan. Vorig jaar hebben 2475 Helmonders kwijtschelding aangevraagd.
Tot slot wil Ger Klaus kwijt dat het geld ook beter besteed moet worden. 'Een hoog ozb-tarief is alleen te verantwoorden als je het geld nuttig gebruikt, wat mij betreft dus niet voor dure prestigeprojecten.'
2000-01-20

U bent hier