h

'Sociale correctie nodig op volkshuisvestingsbeleid'

26 januari 2000

'Sociale correctie nodig op volkshuisvestingsbeleid'

Een sociale correctie op het volkshuisvestingsbeleid is hard nodig. Aldus de boodschap van de corporaties aan de Helmondse politiek. De noodkreet is een reactie op het beleid van de afgelopen jaren met vooral aandacht voor het bouwen van koopwoningen door projectontwikkelaars.

De corporaties bepleiten een groter aandeel huurwoningen in het volkshuisvestingsprogramma, een grotere rol bij het bouwen ook in de duurdere sector, en willen antwoord op de vraag wáár sociale woningbouw gerealiseerd kan worden.
'Minder commercieel, méér sociaal.' Zo vat SP-fractievoorzitter Ger Klaus het pleidooi samen.
Behalve op steun van de SP lijkt het pleidooi te kunnen rekenen op steun van een raadsmeerderheid. Dat althans is de indruk na eerste bespreking in de raadscommissie Stedelijk Beheer waarbij de PvdA-raadsfractie ingaat tegen eigen wethouder Hesen die verantwoordelijk is voor het volkshuisvestingsbeleid.
De commissie bespreekt de kwestie naar aanleiding van het recent verschenen Volkshuisvestingsplan.
Komende raadsvergadering wordt uitsluitsel gegeven over het lot van het plan. Omdat het zo omstreden is, is het niet uitgesloten dat wethouder Hesen het van de agenda haalt voor nader beraad en overleg met de corporaties. Uitgerekend Hesen zelf toonde zich in het verleden - in de vorige raadsperiode als PvdA-fractievoorzitter - een fervent criticus van het Volkshuisvestingsplan op het punt van de sociale woningbouw.
2000-01-26

U bent hier