h

Gehandicaptenoverleg: verhuiskostenvergoeding voor gehandicapten moet omhoog

4 februari 2000

Gehandicaptenoverleg: verhuiskostenvergoeding voor gehandicapten moet omhoog

Het Gehandicapten Overleg Helmond trekt aan de bel. De verhuiskostenvergoeding voor gehandicapten die verplicht moeten verhuizen is maar een schijntje vergeleken met wat anderen ontvangen.

Het komt voor dat een gehandicapte noodzakelijkerwijs moet verhuizen naar een andere - aangepaste - woning omdat de aanpassing van de huidige woning te duur wordt geacht in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Er geldt dan een verhuiskostenvergoeding van maximaal 4400 gulden op declaratiebasis.
In vergelijking met de verhuiskostenvergoeding voor bewoners van de te slopen woningen vanwege de herstructuering een wel heel magere regeling. Immers deze bewoners ontvangen een vergoeding van 7.000 gulden plus voor de bewoners van de Dierenbuurt een bedrag van 1.000 gulden extra. Dit zonder dat rekeningen hoeven te worden overlegd. Daarnaast geldt de regel dat zelf aangebrachte voorzieningen conform het sociaal plan voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.
'En dan moet je bedenken dat ook deze verhuiskostenvergoeding lang niet kostendekkend is', zegt SP-raadslid Ad Spruijt die nu middels schriftelijke vragen aandringt op verhoging van de vergoeding voor gehandicapten.
2000-02-04

U bent hier