h

Betaalbare woningbouw in de knel door verhuisplan Van Dam

21 maart 2000

Betaalbare woningbouw in de knel door verhuisplan Van Dam

Golfkartonfabriek Kappa van Dam wil verhuizen naar het industriegebied aan de andere kant van Helmond. De verhuiskosten plus nieuwe fabriek wil ze liefst volledig betalen uit de exploitatie van het vrijkomend bedrijfsterrein. Betaalbare woningbouw ter plekke komt daardoor in de knel want is commercieel niet interessant.

De SP is erg kritisch op deze aanpak. Dat het bedrijf liefst 'gratis' een nieuwe fabriek geleverd krijgt door de kosten te bestrijden uit dure commerciële woningbouw, wil volgens de partij niet zeggen dat de gemeente daar zomaar in moet berusten. SP-fractievoorzitter Ger Klaus: 'In de Helmondse binnenstad worden woningen gesloopt om de zogenaamde eenzijdige bevolkingsopbouw te doorbreken. Hoe verantwoord je dan dat de gemeente iets verderop op het terrein van Van Dam precies het tegenovergestelde doet door in te stemmen met woningbouw alléén voor de hogere inkomens?'
Klaus schetst het achterliggende dilemma: 'Aan sociale woningbouw kun je niet verdienen, dan moet er juist geld worden bijgelegd. Betaalbare woningbouw op het terrein van Van Dam betekent dus dat iemand dan een financiële veer moet laten. Van Dam, de projectontwikkelaar die gaat bouwen, de gemeente of misschien wel alle drie. Welnu, kom daar maar eens om in deze commerciële tijden.'
In de raadsvergadering van begin maart toont bij monde van René van der Zanden ook de PvdA zich bezorgd. Van der Zanden herinnert verantwoordelijk CDA-wethouder Jonkers aan eerdere uitspraken 'dat rekening wordt gehouden met betaalbare woningbouw'. Daarnaar gevraag door de SP bevestigt de PvdA - in het gemeentebestuur vertegenwoordigd met twee wethouders - dat betaalbare woningbouw op die plek een 'hard punt' is.
Ger Klaus: 'De plannen zijn nu nog in onderzoek maar de strijdpunten tekenen zich al af.'
2000-03-21

U bent hier