h

SP blijft tegen stadsvisie

21 maart 2000

SP blijft tegen stadsvisie

Naar aanleiding van een steekproef onder de bevolking heeft de gemeente de oorspronkelijke tekst van de stadsvisie aangepast. Maar de SP blijft tegen.

SP-raadslid Hans Verbakel: 'Er staat veel in de stadsvisie waar wij het mee eens kunnen zijn maar met juist de cruciale onderdelen zijn wij het niet eens.' Die cruciale punten zijn het centrumbeleid en het beleid voor de nieuwbouwwijken. Verbakel: 'Tweederde van het aantal vierkante meters winkeloppervlak is in Helmond in de wijken te vinden, de rest bevindt zich in de 'city'. Het gemeentebestuur vindt dat een probleem, die wil die verhouding het liefst omkeren. Ja, als je daar voor kiest kun je nog wel tien jaar vooruit, dan blijf je op dat front onrust houden. Wij als SP maken die keuze dan ook niet. Voorzieningen in de wijken, dicht bij de mensen, vinden wij juist een goede zaak.'
Het probleem van de nieuwbouwwijken is dat ze voor grote delen van de bevolking 'op slot' zijn gewoon omdat het niet te betalen is. Verbakel: 'In de wijk Dierdonk is niet één huurwoning te vinden maar ook op Vinex-locatie Brandevoort komen maar zeer mondjesmaat huurwoningen.' Volgens Verbakel is de stadsvisie op dit punt met zichzelf in strijd. 'In de stadsvisie staat als streven dat de wijken worden gekenmerkt door verscheidenheid, kleurrijkheid en multifunctionaliteit. Maar dat lukt zo natuurlijk nooit.'
Andere punten uit de stadsvisie waar de SP zich niet op wil vastleggen zijn de gedwongen inlijving van Mierlo bij Helmond en het doen verdwijnen van de Kasteel Traverse mogelijk door ondertunneling. 'Dat kan wel eens heel duur uitpakken, zó duur dat het beter is die weg te houden zoals die is', zegt Verbakel.
Helmond is één van de 25 steden in Nederland die onder het grotestedenbeleid vallen. De steden moeten verplicht een stadsvisie opstellen waarin het beleid op langere termijn wordt vastgelegd. Eind vorig jaar al zijn de gemeenteplannen door minister Van Boxtel accoord bevonden en is de bijbehorende subsidie verdeeld. Helmond krijgt 165 miljoen gulden.
2000-03-21

U bent hier