h

Provincie krijgt 'herindelings-puzzel' niet gelegd, SP houdt het overzichtelijk

12 mei 2000

Provincie krijgt 'herindelings-puzzel' niet gelegd, SP houdt het overzichtelijk

Den Bosch 8 mei - Tijdens een commissievergadering met een bomvolle publieke tribune wordt duidelijk dat het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten het niet haalt. Er is geen Statenmeerderheid te vinden voor samenvoeging van Veldhoven en Son en Breugel bij Eindhoven, noch voor samenvoeging van Lungendonk en Diesdonk bij Helmond. Onduidelijk blijft of de samenvoeging van de gemeenten Geldrop, Mierlo, Nuenen tot Dommeldalgemeente zal worden afgeschoten of niet.
De overwegingen waarom in het ene geval voor het ene en in het andere geval voor het andere wordt gekozen, zijn voor de burger amper nog te bevatten. Meningsverschillen lopen dwars door de partijen heen, samenhangende visies zijn amper te bespeuren.
Ter illustratie: nog steeds streven bijna alle partijen in de Helmondse gemeenteraad naar annexatie van Mierlo. Dat deze partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) met die opstelling in conflict komen met hun zusterpartijen in Mierlo, kan de pret niet drukken. De Helmondse SP wijst als enige gedwongen inlijving van Mierlo van de hand.
In Veldhoven heeft de SP een krachtige bijdrage geleverd aan het verzet tegenVeldhoven zelfstandig inlijving bij Eindhoven. In de week voorafgaand aan de vergadering op 8 mei haalt de partij onder de bevolking maar liefst 2.500 'amendementen' op: Veldhoven zelfstandig...daar houden we ze aan! Immers door inlijving van Veldhoven bij Eindhoven af te wijzen gaat het CDA in tegen haar eigen gedeputeerde. En die opstelling kan wel een steuntje in de rug gebruiken, redeneren de Veldhovense SP'ers.
Als een van de weinige - zoniet de enige - huldigt de SP provinciaal èn gemeentelijk hetzelfde standpunt: géén gedwongen inlijving van de ene bij de andere gemeente, problemen die de gemeente overstijgen aanpakken middels kleinere provincies dichter bij de mensen.
Da's wel zo overzichtelijk.
2000-05-12

U bent hier