h

Trage afhandeling compensatie huursubsidie voor banenpoolers

12 mei 2000

Trage afhandeling compensatie huursubsidie voor banenpoolers

Banenpoolers vielen vroeger onder de regeling Vermeend / Moor. Daardoor was hun bruto-inkomen relatief laag.
Nu de regeling is verdwenen stijgt hun bruto-inkomen zonder dat het netto iets uitmaakt. Maar gevolg is wel dat hun huursubsidie daalt, want voor de berekening daarvan geldt het bruto-inkomen.
Om deze terugval te verzachten, is eind vorig jaar de compensatieregeling banenpoolers bedacht. Maar de uitvoering daarvan blijkt nu een puinhoop. Zo krijgt een Helmondse banenpoolster het bericht dat haar beroep op de regeling pas in september dit jaar (!) wordt afgehandeld.
Deze uitermate trage afhandeling is aanleiding voor de SP-kamerfractie om de minister schriftelijke vragen te stellen.
2000-05-12

U bent hier