h

Minder vrijheid voor gehandicapten

13 juli 2000

Minder vrijheid voor gehandicapten

Al in oktober vorig jaar stemt de meerderheid van de Helmondse gemeenteraad ermee in om het taxivervoer voor gehandicapten onder te brengen in het stadstaxiproject. Voor de SP is deze koppeling onacceptabel. Reden: de bewegingsvrijheid van gehandicapten wordt ernstig beknot. Als een van de weinigen wijst de SP het voorstel af.

Wie door een handicap niet zoals anderen gebruik kan maken van openbaar vervoer, moet noodzakelijkerwijze méér kosten maken. Het is dan een kwestie van solidariteit dat de gemeenschap bijspringt. Er kan dan een beroep worden gedaan op de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
Op grond van een medische indicatie en in onderling overleg kunnen voorzieningen worden verstrekt variërend van een rolstoel, aangepaste fiets, een scootmobiel of taxigeld.
Wie taxigeld ontvangt kan dat gebruiken om een taxi te bellen maar ook voor de benzine van de eigen auto. Deze financiële vervoersvergoeding biedt de WVG-cliënt daarom de meeste bewegingsvrijheid maar ligt tegelijkertijd ook het meest onder vuur. Zo worden alle betrokken WVG-cliënten in het kader van het raadsbesluit van vorig jaar voor de keuze gesteld: óf stadstaxi óf taxigeld. Echter wie voor taxigeld kiest, krijgt dan nog maar de helft van het bedrag. Op deze wijze wil het gemeentebestuur ertoe aanzetten om maar vooral voor de stadstaxi te kiezen.
SP-raadslid Ad Spruijt: 'In feite gaat het gewoon om een bezuiniging op een gehandicaptenvoorziening. Wij vinden dat niet acceptabel. Je kiest er toch niet voor om gehandicapt te zijn?'
Om de gemeenteraad over de streep te trekken gebruikt de wethouder als argument dat 'taxigeld ook voor andere doeleinden wordt gebruikt'. De SP'er heeft zich mateloos gestoord aan deze suggestie van misbruik. Spruijt: 'Hetzelfde kun je beweren van de kinderbijslag maar daar hoor ik nooit iets over. En als taxigeld al eens voor iets anders wordt gebruikt dan is dat uit nood want veel gehandicapten leven op de armoedegrens.'
De Gehandicaptenraad noemt de armoede onder mensen met een lichamelijke beperking 'dramatisch'. Liefst 32% van de (zelfstandig wonende) mensen met een lichamelijke beperking verkeert in een situatie van armoede.
2000-07-13

U bent hier