h

Puzzelen met de stadstaxi

13 juli 2000

Puzzelen met de stadstaxi

Sinds kort is Helmond een nieuw fenomeen rijker: de stadstaxi. Vanwege de slechte voorlichting van diverse zijde is de introductie ervan gepaard gegaan met veel verwarring, vooral bij de gehandicapten. Hieronder een poging om de puzzel gelegd te krijgen.

Op 1 juli is Perfect Personenvervoer van start gegaan. Perfect Personenvervoer wordt uitgevoerd door Combinet en geldt in alle 22 gemeenten in het gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Daarbovenop hebben afzonderlijke gemeenten waaronder Helmond aanvullende regelingen ingesteld.
Combinet berekent in principe een commercieel tarief. Maar anders dan een gewone commerciële taxi verhuurt Combinet een stoel in plaats van een complete taxi. Dat geeft Combinet de mogelijkheid om ritten van verschillende reizigers te combineren. Ritten moeten daarom een uur tevoren worden aangevraagd, liever nog twee uur tevoren voor wie zeker wil zijn dat de taxi op tijd voorrijdt.
Alléén in Helmond berekent Combinet geen commercieel tarief. In Helmond betaalt de reiziger voor een rit in de stad standaard 5 gulden. Het verschil met de kosten die Combinet daadwerkelijk maakt, wordt betaald uit subsidie die anders naar de bussen gaat. Tegelijkertijd wordt in Helmond het busvervoer geschrapt op werkdagen 's avonds na 18.00 uur, zaterdag na 17.00 uur en op zondag. Achtergrond van deze afwijkende aanpak voor Helmond is het slechtlopende busvervoer. Volgens het SRE rijden in de stad teveel bussen rond met amper passagiers erin.
Voor gehandicapten en ouderen heeft een aantal gemeenten een aparte regeling ingesteld. In Helmond betalen gehandicapten per rit 3,50 gulden mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Gebruikers van een scootmobiel bijvoorbeeld kunnen maar gedurende drie maanden per jaar - als door slecht weer de scootmobiel niet bruikbaar is - aanspraak maken op de lagere ritprijs. Voor de rest van het jaar hebben zij al een vervoermiddel, redeneert de gemeente.
65-Plussers betalen tot 1 januari 2001 de prijs van 3,50 gulden. Of dit gereduceerd bedrag ook daarna voor deze groep gehandhaafd blijft, staat niet vast. Mogelijk wordt het opgetrokken naar het standaardtarief van 5 gulden.
2000-07-13

Het klinkt mooi: een taxirit door de stad voor maar 5 gulden maar toch zitten er haken en ogen aan vast. Voor mensen individueel maar vooral voor de groep gehandicapten. De gemeente heeft de invoering van de stadstaxi namelijk gekoppeld aan het gehandicaptenvervoer. Dat heeft ze gedaan enerzijds om te kunnen bezuinigen op de vervoersvergoedingen voor gehandicapten, en anderzijds om een zeker gebruik van de stadstaxi op voorhand veilig te stellen. Gehandicapten worden als het ware gedwongen om de stadstaxi te gebruiken. Vooral daartegen richt zich het bezwaar van de SP

U bent hier