h

Puzzelen met de stadstaxi

13 juli 2000

Puzzelen met de stadstaxi

Helmond is een nieuw fenomeen rijker: de stadstaxi. Vanwege de slechte voorlichting van diverse zijde is de introductie ervan gepaard gegaan met veel verwarring, vooral bij de gehandicapten. Hieronder een poging om de puzzel gelegd te krijgen.

Op 1 juli 2001 is Perfect Personenvervoer van start gegaan. Perfect Personenvervoer wordt uitgevoerd door Combinet en geldt in alle 22 gemeenten in het gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Daarbovenop hebben afzonderlijke gemeenten waaronder Helmond aanvullende regelingen ingesteld.

Combinet berekent in principe een commercieel tarief. Maar anders dan een gewone commerciële taxi verhuurt Combinet een stoel in plaats van een complete taxi. Dat geeft Combinet de mogelijkheid om ritten van verschillende reizigers te combineren. Ritten moeten daarom ruim tevoren worden aangevraagd, liefst twee uur tevoren voor wie zeker wil zijn dat de taxi op tijd voorrijdt.

Alléén in Helmond berekent Combinet geen commercieel tarief. In Helmond betaalt de reiziger voor een rit in de stad standaard 5 gulden. Het verschil met de kosten die Combinet daadwerkelijk maakt, wordt betaald uit subsidie die anders naar de bussen gaat. Tegelijkertijd wordt in Helmond het busvervoer geschrapt op werkdagen 's avonds na 18.00 uur, zaterdag na 17.00 uur en op zondag. Achtergrond van deze afwijkende aanpak voor Helmond is het slechtlopende busvervoer. Volgens het regiobestuur SRE rijden in de stad teveel bussen rond met amper passagiers erin.

De stadstaxi is in Helmond dus in feite een vorm van openbaar vervoer.
2000-07-13

Het klinkt mooi: een taxirit door de stad voor maar 5 gulden maar toch zitten er haken en ogen aan vast. Vooral voor de groep gehandicapten. De invoering van de stadstaxi is namelijk gekoppeld aan het gehandicaptenvervoer. Dat is gebeurd enerzijds om te kunnen bezuinigen op de vervoersvergoedingen voor gehandicapten (taxigeld), en anderzijds om een zeker gebruik van de stadstaxi op voorhand veilig te stellen.

Het taxigeld voor gehandicapten is voortaan in twee delen gesplitst. De éne helft bestaat als vanouds uit geld waarover men vrij kan beschikken. De andere helft wordt in 'natura' uitgekeerd. Dat wil zeggen: taxiritten te besteden bij Combinet. Zo worden gehandicapten als het ware gedwongen om de stadstaxi te gebruiken.

Perikelen

U bent hier