h

School op valreep uit de brand

19 augustus 2000

School op valreep uit de brand

Zaterdagmorgen 15 juli gaat basisschool 't Hout in vlammen op. Ruim driehonderd leerlingen zijn 'dakloos' terwijl over één maand het schooljaar weer begint. De aanpak van dit probleem door de gemeente ontketent een storm van kritiek. Pas op de valreep komt alles toch nog op zijn pootjes terecht.

De schade loopt in de miljoenen. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangesticht, maar zekerheid daarover is er niet. Al snel circuleert het bericht dat de school niet goed verzekerd zou zijn. Voor de gemeente zou dat een miljoenenstrop betekenen.
Op donderdag 20 juli - vijf dagen na de brand - bericht de krant dat het gemeentebestuur de leerlingen wil spreiden over andere scholen. Dit omdat de gemeente geen kans ziet om bij aanvang van het schooljaar een adekwaat noodgebouw te kunnen realiseren. Twee dagen later verschijnt het bericht dat er mogelijk wèl op tijd een noodvoorziening is, maar op donderdag 27 juli wordt dat bericht al weer tegengesproken. De gemeente wil toch de leerlingen spreiden totdat er een noodvoorziening is.
Inmiddels zijn sinds de brand bijna twee weken verstreken en raakt het geduld bij de ouders op. De elkaar tegensprekende berichten en de slechte communicatie door de gemeente roepen irritatie op. Waarom gaat het allemaal zo moeilijk, vragen de ouders zich af? Toen de Loeswijkschool in Mierlo twee jaar geleden in de zomervakantie voor het grootste deel afbrandde, stond er toch ook binnen twee weken een noodgebouw?
In reactie op het dralen van de gemeente gaan betrokkenen zelf met bedrijven bellen die noodvoorzieningen leveren. Eén van de bellers is raadslid Van Mullekom. Hij lijkt meteen succes te hebben en vindt een bedrijf dat zegt binnen luttele weken een noodgebouw te kunnen plaatsen.
Bij de gemeente wordt die actie niet op prijs gesteld. Opmerkelijk genoeg krijgt Van Mullekom zelfs een manend telefoontje van de burgemeester. En dat voedt weer het wantrouwen bij de ouders. Is het dralend optreden van de gemeente misschien ingegeven door financiële overwegingen? Vindt de gemeente de centen belangrijker dan de kinderen?
Ook bij de SP wordt aangeklopt door bezorgde ouders. Op vrijdag 28 juli stuurt de partij een spoedfax naar de gemeente. 'Het gebrek aan communicatie heeft er inmiddels al toe geleid dat bij betrokkenen de indruk bestaat dat de gemeente niet het belang van de kinderen voorop stelt maar het financiële belang. De SP hoopt dat dit alleen maar een indruk is en niet de werkelijke drijfveer van de gemeente.' De partij dringt erop aan om snel met de ouders om tafel te gaan zitten en in alle geval het belang van de kinderen voorop te stellen.
In de daarop volgende week krijgen de ontwikkelingen een positieve wending. Maandag heeft de burgemeester een gesprek met ouder- en medenzeggenschapsraad van de school. Dinsdagavond meldt voorzitter van de ouderraad Ton de Ruijter dat hij nu het vertrouwen heeft dat de gemeente alles in het werk stelt om spreiding van de leerlingen met alle problemen vandien, te voorkomen. En op vrijdag 4 augustus verschijnt dan het verlossende bericht dat de gemeente op tijd een noodgebouw zal realiseren.
SP-fractievoorzitter Ger Klaus: 'Uiteindelijk is alles nog op zijn pootjes terecht gekomen, maar ongetwijfeld zal nog gesproken worden over het dralende optreden in het begin waardoor kostbare tijd is verloren gegaan.'
2000-08-19

U bent hier