h

Front tegen grootschalige sloop

30 september 2000

Front tegen grootschalige sloop

Met een nooit eerder vertoonde eensgezindheid hebben de zeven Helmondse oppositiepartijen een front gesloten tegen de grootschalige sloopplannen van de gemeente. Ze dienen een tegen-voorstel in dat komende raadsvergadering op de agenda staat.

Als het aan het gemeentebestuur ligt gaat de complete Dierenbuurt tegen de vlakte. De Dierenbuurt ligt in de Helmondse binnenstad, het gebied waar de gemeente in het kader van de herstructurering wil ingrijpen. Doel van het ingrijpen is het 'doorbreken van de eenzijdige opbouw van de buurt'.

De huidige discussie gaat over schaal en omvang van het ingrijpen. Hoeveel woningen moeten worden gesloopt?

De zeven oppositiepartijen vinden dat het gemeentebestuur veel te draconisch te werk gaat door de héle Dierenbuurt te willen slopen. Inmiddels is onder druk van acties van bewoners en tegenstand van de corporatie wat gas teruggenomen. Maar niet voldoende naar de zin van de oppositiepartijen en bovendien met de nodige adders onder het gras.

Zo zegt het gemeentebestuur 'met belangstelling' uit te zien naar het plan van de corporatie om een aantal woningen voor de sloop te sparen, 'mits dat plan past binnen de randvoorwaarden'.

SP-fractievoorzitter Ger Klaus daarover: 'De gemeente lijkt daarmee wat toe te geven maar dreigt via de omweg van die randvoorwaarden alsnog haar zin te halen omdat daar niet aan te voldoen valt. Dan komt het erop neer dat bewoners als het ware worden weggejaagd om plaats te maken voor een parkeerplaats, want dat is onderdeel van die randvoorwaarden.'

De zeven oppositiepartijen geven in hun voorstel voor de komende raadsvergadering aan welke woningen in ieder geval overeind dienen te blijven. Daarnaast hebben ze kritiek op het plan voor de overige delen van de binnenstad. Het plan geeft daarover geen duidelijkheid. 'Het is een proces van voortdurend voortschrijdend inzicht', zegt de verantwoordelijk wethouder. Die aanpak wijst de oppositie af omdat het plan daarmee een jarenlang voortdurende bron van onzekerheid is. Volgens de oppositie moet het plan een einddoel bevatten zodat het iedereen duidelijkheid biedt.

De Helmondse raad telt 35 leden verdeeld over tien partijen. Het gemeentebestuur steunt op CDA, PvdA en VVD die samen 19 raadszetels bezitten. De zeven oppositiepartijen (Sociaal Demokraten Helmond, Ondernemend Helmond, Helmondse Belangen, Helmondse Seniorenpartij, D66, GroenLinks en SP) bezitten de overige 16 raadszetels. Omdat nu al bekend is dat twee leden van de collegepartijen zullen ontbreken en bovendien enkele andere leden danig met de kwestie worstelen, is de verwachting dat het een uitermate spannende raadsvergadering zal worden.
2000-09-30

U bent hier