h

Commotie om wethouder

12 december 2000

Commotie om wethouder

Voor de Helmondse wethouder Witteveen worden het geen prettige feestdagen. Opnieuw is er commotie ontstaan over zijn functioneren. Maar gaat het daar ècht om of is hij alleen maar een makkelijke prooi voor anderen om hun spel mee te spelen?

'Ik hou er niet van om op de man te spelen ook al gaat het om een politieke tegenstander.' Aldus de eerste reactie van SP-fractievoorzitter Ger Klaus op de commotie die is ontstaan rond VVD-wethouder Witteveen.
Klaus: 'Ik zal eerst uitleggen waarover het allemaal niet gaat. Het gaat niet om de problemen met de stadstaxi, het gaat niet om de problemen in de binnenstad waar de plannen voor de zoveelste keer vertraagd zijn en ook gaat het niet om de draconische en peperdure plannen van dat bureau dat de gemeente voor twee miljoen gulden heeft ingehuurd. Om maar eens een aantal zaken te noemen waar wij als SP grote moeite mee hebben.'

Waarover gaat het dan wel?
Ger Klaus: 'Tsja, het gaat om zijn persoonlijk functioneren. De klacht is dat hij zijn dossiers niet kent, dat hij tijdens vergaderingen de orde niet kan handhaven en vaak hulp nodig heeft van ambtenaren. Dat soort dingen.'

Is dat ook zo?
Klaus: 'Ja, er zit wel een kern van waarheid in maar tegelijkertijd is het niks nieuws. We hebben die kritiek al eerder gehoord en ik dacht juist dat het verbeterd was. Hoe de wethouder intern functioneert en met zijn ambtenaren omgaat, dat weet ik niet want daar ben ik niet bij. De vraag is nu: is het allemaal erg genoeg om die man naar huis te sturen? Maar eerlijk gezegd weet ik wel ergere dingen.'

Zoals?
'Zoals de problemen met het onderwijs. De Helmondse scholen zitten in hoge nood. Dat speelt al een paar jaar. De problemen tussen de scholen en verantwoordelijk wethouder Bethlehem hebben tot een complete vertrouwensbreuk geleid. Er is zelfs een adviesbureau ingehuurd om dat vertrouwen te herstellen. Toch eist niemand het aftreden van wethouder Bethlehem. Hij mag gewoon aanblijven maar de positie van Witteveen wordt wèl ter discussie gesteld. Is dat niet gek?'

Ger Klaus tot slot: 'Wij zitten in de raad en moeten er daarom iets van vinden. Maar zoals gezegd: het gaat niet om het beleid, er zijn geen grote belangen in het geding. Het wordt volgens mij zo hoog opgespeeld ondermeer omdat een paar raadsleden graag zelf wethouder willen worden. Zij zien nu hun kansen want Witteveen is een makkelijke prooi.'
2000-12-12

 

U bent hier