h

Arbeidsinspectie verklaart school speciaal onderwijs 'onbewoonbaar', leerkrachten uit protest massaal ziek

19 februari 2001

Arbeidsinspectie verklaart school speciaal onderwijs 'onbewoonbaar', leerkrachten uit protest massaal ziek

Leerkrachten, leerlingen en hun ouders en verzorgers zijn het beu. Hun school 't Nieuwveld staat er al jarenlang allerbelabberst bij. Zij eisen daarom een nieuw schoolgebouw. Om die eis kracht bij te zetten hebben de leerkrachten zich vandaag massaal ziek gemeld.

School het Nieuwveld heeft geen gebruikersvergunning van de brandweer, er is geen afzuiging daar waar het nodig is, er is nergens veiligheidsglas, de raamkozijnen worden bijeengehouden door het glas, sanitair is onvoldoende, er is geen garderobe. Een greep uit de klachten waar de school al jarenlang mee kampt.

De school is ooit geplaatst voor 40 leerlingen, terwijl er nu 130 kinderen van twaalf tot negentien jaar en hun 30 docenten gebruik van maken. Na de zomervacantie verwacht de school op 150 leerlingen uit te komen. Ze volgen voortgezet speciaal onderwijs. 'De groep is uitgesproken kwetsbaar', vertelt directeur Jacco Wijhe. 'Veel kinderen hebben een zware onderwijsachterstand. Het is dan erg triest dat juist deze kinderen in deze omgeving les krijgen.'

De problemen zijn bevestigd door de Arbeidsinspectie. Die is enkele weken geleden nog op bezoek geweest en heeft geconstateerd dat na haar vorige bezoek een jaar geleden er niets is verbeterd. De Arbeidsinspectie trekt daarom nu de rode kaart.

Voor verantwoordelijk wethouder Bethlehem zijn de problemen niet nieuw. De school trekt al jaren aan de bel. Omdat tegelijkertijd ook andere scholen soortgelijke problemen kennen en daarvoor onvoldoende gehoor vinden, is een half jaar geleden een heuse vertrouwenscrisis ontstaan. Het overleg tussen wethouder en onderwijs werd afgebroken, het onderwijs zocht noodgedwongen de publiciteit.

Om het vertrouwen te herstellen is adviesbureau Wagenaar, Hoes & Associés ingehuurd. Voor een tarief van 3400 gulden per werkdag moet dit bureau de vertrouwensbreuk met het onderwijsveld weer zien te lijmen. Uitkomst van de bemoeienissen van het adviesbureau is de instelling van een regiegroep onder voorzitterschap van burgemeester van Elk. De regiegroep heeft de opdracht om de problemen met het onderwijs - waaronder school 't Nieuwveld - in kaart te brengen en vervolgens spijkers met koppen te slaan.

't Nieuwveld loopt echter niet over van vertrouwen in de gemeente. De problemen zijn immers al jaren bekend bij de politiek zonder dat het tot resultaten heeft geleid. Onder het motto eerst zien en dan geloven hebben de leerkrachten zich vandaag dan ook massaal ziek gemeld. Voor morgen staat een 'bezoekje' van leerkrachten en leerlingen aan het gemeentehuis op de agenda.
2001-02-19

U bent hier