h

Stadstaxi dertig procent duurder

10 november 2001

Stadstaxi dertig procent duurder

De stadstaxi wordt dertig procent duurder. Per 1 januari 2002 wordt de prijs per rit verhoogd van 5 gulden naar 6,60 gulden.

Anders dan in de andere gemeenten in de regio kan in Helmond iedereen gebruik maken van de stadstaxi. De prijsverhoging geldt voor de zogenaamde 'vrije reizigers'. Voor de groep gehandicapten die onder de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) valt en voor de 'oudere minima' geldt de prijsverhoging niet. Voor hen wordt de verhoging weggusubsidieerd.

De stadstaxi is in Helmond in de plaats gekomen van het busvervoer dat geschrapt is in de avonduren en in het weekend.

Kunnen wij nog wel spreken van openbaar vervoer gezien deze forse prijsverhoging, zo vroeg SP-raadslid Ger Klaus zich af bij de begrotingsdebatten. Hij stelde daarom voor om het minima-beleid uit te breiden naar het gebruik van de stadstaxi. Immers een rit héén en weer terug kost maar liefst 12,40 gulden.

Verantwoordelijk PvdA-wethouder Prinsen voelde niets voor het voorstel van de SP'er. Hij wil allen maar van geval tot geval beoordelen of gemeentelijke financiële steun nodig is en niet voor de groep minima als geheel.

De prijsverhoging hangt samen met de nieuwe aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv). De nieuwe aanbesteding is gegund aan Cibatax. Die zal het vervoer in Helmond laten uitvoeren door onderaannemer Combinet BV die voorheen het vervoer ook al organiseerde.

2001-11-10

U bent hier