h

Vragen: afsluiten Bakelse bossen

29 januari 2002

Vragen: afsluiten Bakelse bossen

-----------------

Helmond, 28 januari 2002

College van burgemeester en wethouders

betreft: afsluiten Bakelse bossen

Geacht college,

Volgens een artikel in de Corridor heeft het waterleidingbedrijf (WOB) het deel van de Bakelse bossen dat ze in eigendom heeft afgesloten voor publiek. Bij de verkoop is echter met WOB overeengekomen dat het bos vrij toegankelijk blijft mits de waterwinning niet in gevaar wordt gebracht.

VRAGEN

1 Heeft WOB overleg gevoerd met de gemeente over het plaatsen van het hekken?
2 Heeft WOB het hekwerk geplaatst omdat de waterwinning in gevaar is?
3 Wat is uw mening over het plaatsen van het hekwerk?
4 Bent u bereid te bewerkstelligen dat het hekwerk wordt verwijderd?

Hoogachtend,

Ger Klaus
(SP-raadslid)

2002-01-29

U bent hier