h

Huurverhoging per 1 juli

5 mei 2002

Huurverhoging per 1 juli

In 1993 was de verhouding koop - huur in Helmond 40 - 60 procent. Nu telt Helmond ongeveer evenveel koop- als huurwoningen: 16552 koop - 17109 huur. (cijfers 1-1-2002)

De meeste huurwoningen zijn eigendom van één van de vier corporaties: Woonpartners, Volksbelang, Compaen en WoCom. Daarnaast zijn er particuliere verhuurders actief.

Per 1 juli worden de huren verhoogd.

Als de voorgestelde huurverhoging gelijk is of lager dan het gemiddelde inflatiepercentage, kan de verhuurder het afdoen met een brief. Het inflatiepercentage is 2,7 procent.

Als de huurverhoging méér bedraagt dan 2,7 procent is de verhuurder verplicht zijn voorstel uitgebreider toe te lichten. Hij moet dan ondermeer toevoegen de puntentelling die voor de woning geldt.

Aan de hand van de puntentelling en de huidige huur kunt u berekenen of de huurverhoging is toegestaan. Klik hier. (externe link)

Bezwaar tegen de huurverhoging? Klop dan aan bij de verhuurder. Gebreken aan de woning moeten éérst worden gemeld bij de verhuurder om die de mogelijkheid te geven om ze te verhelpen. Komt daar niets van terecht? Maak dan bezwaar.

Klik hier om een bezwaarschrift te downloaden. Een procedure bij de huurcommissie kost 11 euro. Het bezwaar moet worden ingediend vóór 12 augustus 2002.

Huursubsidie per 1 juli

Helmond telt 17 duizend huurders. Ongeveer eenderde van hen (5700) vroeg voor het tijdvak 2000-2001 huursubsidie aan. Gemiddeld toegekend huursubsidiebedrag: 1628 euro (3581 gulden) per jaar. Opgeteld ruim 9 miljoen euro (20 miljoen gulden). Landelijk zijn één miljoen huishoudens aangewezen op huursubsidie. (bron: concept nota wonen)

U kunt huursubsidie krijgen als uw huur ligt tussen 162,45 euro en 541,36 euro. (357 en 1190 gulden). Daarboven en daaronder komt u voor huursubsidie niet in aanmerking!

Meer weten? Klik op www.huursubsidie.nl.

Huursubsidie voor kopers: aftrek hypotheekrente

Wat huursubsidie is voor huurders, is de aftrek hypotheekrente voor kopers.

Huursubsidie kijkt naar draagkracht: hoger inkomen = minder huursubsidie.

Aftrek hypotheekrente pakt anders uit: villabewoners met hoge inkomens hebben het meeste voordeel.

Meer weten? Klik hier.

2002-05-05

U bent hier