h

Uitzondering voor mensen met medisch afval

27 juni 2002

Uitzondering voor mensen met medisch afval

Helmond, 27 juni 2002

B en W
t.a.v. wethouder v.d. Heuvel

Geachte wethouder,

Onlangs ontvingen wij een afschrift van een brief van het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) over het nieuwe afvalinzamelsysteem dat komend jaar wordt ingevoerd. Het GOH wijst op de onrechtvaardigheid dat mensen met medisch afval straks mogelijk een hogere afvalrekening krijgen. Betrokkenen kunnen immers geen invloed uitoefenen op hun hoeveelheid medisch afval en moeten noodgedwongen kiezen voor de grotere en duurdere grijze bak.

Uit de brief van het GOH maken wij op dat u niet voornemens bent om voor deze groep een uitzondering te maken / vrijstelling te verlenen van het hogere tarief.

De SP dringt er bij u op aan om dit standpunt te heroverwegen. De argumenten die het GOH aandraagt snijden volgens ons wel degelijk hout.

Aanvullend nog het volgende: bijvoorbeeld de gemeente Laarbeek maakt wel een uitzondering voor mensen met medisch afval. Wie met een medische verklaring kan aantonen structureel medisch afval te hebben, komt in aanmerking voor vrijstelling tot een zeker bedrag. Navraag leert ons dat voor het jaar 2001 voor 50 aansluitingen vrijstelling is verleend. Laarbeek telt ongeveer 8.000 woningen.

Met vriendelijke groeten,

Hans Verbakel
(SP-raadslid)

Klik hier voor de brief van het Gehandicapten Overleg Helmond.

27 juni 2002

LAATSTE NIEUWS: Gehandicapten Overleg en SP overtuigen wethouder

"Uw argumenten afwegende is het College van B&W van mening dat tegemoet kan worden gekomen aan een vrijsteling voor de extra kosten voor de afvalstoffenheffing voor deze mensen."

Aldus een citaat uit de brief van het gemeentebestuur.

De Helmondse SP feliciteert het gehandicaptenoverleg en haar achterban met dit snelle succes.

8 juli 2002

U bent hier